Od 26  lutego 2024 r. rozpocznie się rekrutacja dzieci na wolne miejsca do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sośnicowice.

Nabór dzieci na nowy rok szkolny do przedszkoli będzie się odbywał za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego pod adresem: gminasosnicowice.formico.pl

Do korzystania z elektronicznego systemu naboru niezbędny jest komputer bądź  dowolne urządzenie mobilne z przeglądarką internetową.

W systemie będą umieszczone do pobrania wszystkie niezbędne do wypełnienia dokumenty oraz instrukcje do systemu, tak, aby z łatwością przejść cały proces rejestracji danych w systemie rekrutacji.

WAŻNE DATY DOSTĘPU DO SYSTEMU:

Możliwość rejestracji w systemie elektronicznej rekrutacji będzie dostępna dla rodziców/opiekunów prawnych w celu dopełnienia następujących czynności:

  • DEKLARACJE O KONTYNUACJI PRZEDSZKOLA – od 12 lutego 2024 r. do 16 lutego 2024 r. do godziny 12.00 – złożenie deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego przez rodziców/ prawnych opiekunów, których dziecko już uczęszcza do danego przedszkola w wersji tradycyjnej,
  • NOWE WNIOSKI O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA – od 26 lutego 2024 r.  od godziny 8.00 do 8 marca 2024 r. do godziny 12.00 – złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na wolne miejsca wraz z wymaganymi załącznikami.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z GZOPO – tel. 32 238 79 60 do 64

http://sosnicowice.i-gmina.pl/article/zarzadzenie-burmistrza-sosnicowic-nr-23-ukosnik-2024-z-dnia-31-stycznia-2024-r/#zarzadzenie-burmistrza-sosnicowic-nr-23-ukosnik-2024-z-dnia-31-stycznia-2024-r