Realizacja zadania została dofinansowana z budżetu państwa-Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach w ramach dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich.

Umowa dofinansowania została zawarta 04.08.2023 r.

Wartość dofinansowania wyniosła  100 000,00 zł przy całkowitej wartości zadania wynoszącej 123 202,32 zł

Opis zadania: Remont konserwatorski kapliczki w Łanach Wielkich przy ul. Wiejskiej, wpisanej do wojewódzkiego rejestru zabytków, poprzez renowację tynków zewnętrznych, naprawę ażurowych drzwi, wykonanie nowej podbitki dachowej, demontaż posadzki i odbicie tynków wewnętrznych, wykonanie izolacji poziomej ścian od strony wewnętrznej, wykonanie nowej posadzki z płyt granitowych, renowacja tynków wewnętrznych, Konserwacja rzeźb św. Jana Nepomucenia i dwóch aniołów, remont ceglanego wątku na elewacji.

barwy – 1