W dniu 6 października 2023 r. Gmina Sośnicowice oraz Wojewoda Śląski podpisali umowę o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa garażu OSP w Rachowicach. Etap II – Dobudowa stanowiska postojowego”.

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa wynosić będzie maksymalnie 520 000 zł. Kwota ta zostanie skorygowana po rozliczeniu inwestycji.

W ramach inwestycji zaplanowano:

– wykonanie płyty fundamentowej wraz z niezbędną izolacją,

– dobudowę stanowiska postojowego wraz z zapleczem magazynowym,

– wykonanie ścian oraz dachu płaskiego z płyt kanałowych,

– wykonanie instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, grzewczej,

– wykonanie izolacji termicznej dla części dobudowywanej i istniejącej,

– wykonanie również placu manewrowego przed remizą.

Zadanie zrealizuje firma ENERGO-BUD Sp. z o.o.

barwy – 1