Budowa nowego przedszkola w Smolnicy

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego Gminnego Przedszkola w Smolnicy. Lokalizacja: Gmina Sośnicowice, Smolnica ul Szkolna 1. W nowoczesnym, jednopoziomowym budynku znajdują się cztery sale z zapleczem sanitarnym dla maluchów, duża kuchnia z magazynami podręcznymi i chłodnią, pomieszczenia administracyjne, szatnie, sanitariaty ogólnodostępne oraz duża sala wielofunkcyjna. Układ budynku na działce oraz lokalizacja przeszkleń skutkuje korzystnym nasłonecznieniem sal dzieci oraz pozwala jednocześnie na pasywne zyski ciepła z promieniowania słonecznego. Na zewnątrz budynku usytuowany jest plac zabaw dla dzieci oraz parking dla pracowników i 6 miejsc postojowych dla rowerów. W nowym przedszkolu będzie mogło przebywać 100 dzieci, 17 osób pracujących stale oraz 5 pracowników kuchni. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 950 000,00 PLN Koszt całkowity 6 416 430,86 zł


Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej

Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Sośnicowice – etap I
 
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łany Wielkie na obszarze Aglomeracji Sośnicowice.
W wyniku realizacji projektu do kanalizacji zostaną podłączone budynki mieszkalne zamieszkałe przez 738 osób. Ścieki z obszaru objętego planowaną kanalizacją zostaną oczyszczone na istniejącej oczyszczalni ścieków w Sośnicowicach.


Stworzenie systemu publicznego transportu

Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej w gminie Sośnicowice- Etap II
Przedmiotem projektu jest budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Sośnicowicach.