• Gminne Przedszkole Bargłówka
  ul. Przedszkolna 5
  44- 153 Bargłówka
  tel. 32 238 77 05
  e-mail.: przedszkole.barglowka@interia.pl
  www.przedszkolebarglowka.dlaprzedszkoli.eu

Dyrektor – Danuta Remiorz

 • Miejskie Przedszkole w Sośnicowicach
  ul. Szprynek 3
  44-153 Sośnicowice
  tel.: 32 238 70 17
  e-mail.: przedszkolesosnicowice@interia.eu
  www.sosnicowice.przedszkolna.net

Oddział zamiejscowy w Trachach
ul. Raciborska 31
44-153 Trachy

Oddział zamiejscowy w Łanach Wielkich
ul. Wiejska 9
44-153 Łany Wielki

Dyrektor – Sabina Scholz-Michalik

 • Gminne Przedszkole w Smolnicy
  ul. Szkolna 1 d
  44-153 Smolnica
  tel. 32 238 70 20
  e-mail: przedszkolesmolnica@o2.pl
  www.gpsmolnica.przedszkolna.net

Dyrektor – Katarzyna Maks-Król

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowie
  ul. Marcina 33
  44-153 Kozłów
  tel.: 32 238 74 12
  e-mail.: przewoj@op.pl
  www. przedszkolekozlow.edupage.org

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sierakowicach
  ul. Wiejska 1
  44-156 Sierakowice
  tel.: 32 238 42 50
  e-mail.:
  przedszkolesierakowice@poczta.onet.pl