• Szkoła Podstawowa w Bargłówce
  ul. Raciborska 67
  44-153 Bargłówka
  tel. 32 238 70 08
  e-mail: spbarglowka@poczta.onet.pl
  www.spbarglowka.pl

Dyrektor – Agnieszka Pawłowska

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowie
  ul. Marcina 33
  44-153 Kozłów
  tel. 32 238 71 66
  e-mail.: spkozlow@oswiata.org.pl
  www.spkozlow.oswiata.org.pl

 Dyrektor – Michał Nowrot

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sierakowicach
  ul. Wiejska 1
  44-156 Sierakowice
  tel. 32 238 41 38
  e-mail.: spsierakowice@o2.pl
  www.spsierakowice.pl

Dyrektor – Małgorzata Reczyńska

 • Szkoła Podstawowa im. Juliusza Rogera w Sośnicowicach
  ul. Gliwicka 21
  44-153 Sośnicowice
  tel. 32 238 75 25
  e-mail.: sp@jroger.pl
  www.jroger.pl
  Dyrektor – Zbigniew Kotasiński