Skład:
Rafał Garbacz – Przewodniczący Rady Miejskiej
Regina Bargiel – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Dawid Biernacki
Lidia Frania
Zuzanna Franik- Kryca
Dorota Jędrzyca- Skoberla
Regina Kowalska
Sonia Ledwoń
Barbara Ludwig
Anna Margoś- Lisik
Grzegorz Masarczyk
Irena Musioł
Agnieszka Pawłowska
Justyna Rusin
Krzysztof Witkowski

KOMISJE

Komisja rewizyjna

Sonia Ledwoń – Przewodnicząca
Anna Margoś- Lisik                      
Irena Musioł  
Justyna Rusin                       
Krzysztof  Witkowski

Komisja skarb, wniosków i petycji

Barbara Ludwig  – Przewodnicząca        
Dawid Biernacki  
Zuzanna Franik- Kryca  
Dorota Jędrzyca- Skoberla      
Irena Musioł   

Komisja budżetu, finansów i rozwoju gospodarczego

Regina Kowalska – Przewodnicząca    
Regina Bargiel       
Dorota Jędrzyca-Skoberla      
Grzegorz Masarczyk    
Pawłowska Agnieszka  

Komisja spraw społecznych

Anna Margoś- Lisik – Przewodnicząca  
Lidia Frania     
Zuzanna Franik- Kryca    
Sonia Ledwoń    
Barbara Ludwig