Skład:

Regina Bargiel – Przewodnicząca Rady Miejskiej
Józef Glagla
Henryk Goldman
Rafał Garbacz
Aleksadra Franik
Brygida Hosz
Dorota Jędrzyca-Skoberla
Regina Kowalska
Sonia Ledwoń
Anna Margoś-Lisik
Klaudiusz Matysik
Irena Musioł
Lucyna Tischbierek
Andrzej Wiaderny 
Małgorzata Wosiek

KOMISJE

Komisja rewizyjna

Józef Glagla – przewodniczący
Rafał Garbacz
Irena Musioł
Klaudiusz Matysik
Andrzej Wiaderny

Komisja skarb, wniosków i petycji

Henryk Goldman – przewodniczący
Sonia Ledwoń
Irena Musioł
Tischbierek Lucyna
Brygida Hosz

Komisja budżetu, finansów i rozwoju gospodarczego

Andrzej Wiaderny – przewodniczący
Henryk Goldman
Dorota Jędrzyca-Skoberla
Anna Margoś-Lisik
Regina Kowalska

Komisja spraw społecznych

Brygida Hosz – przewodnicząca
Małgorzata Wosiek
Sonia Ledwoń
Aleksandra Franik
Rafał Garbacz