Pochodzenie nazwy “Sośnicowice”, podobnie jak wielu innych tego rodzaju przypadkach, nie zostało jak dotąd jednoznacznie ustalone. Najczęściej nazwę tej miejscowości, wywodzi się od nazwy rzeczowej “sosna”, określającej rodzaj drzewostanu tutejszych lasów. Pojawiają się jednak także sugestie, że pierwotna nazwa miasta, może wywodzić się od nazwy osobowej “Sośniesz”, będącej imieniem miejscowego smolarza, i według tradycji, pierwszego mieszkańca Sośnicowic. Niestety, z powodu braków zródłowych, żadnej z powyższych teorii, nie można jednoznacznie odrzucić lub przyjąć. Z podobnych względów, obie te teorie zachowały dużą żywotność, wśród kolejnych pokoleń mieszkańców Sośnicowic. Pierwsza z nich znajduje uzasadnienie, również w heraldyce miejskiej. Na trwale wszedł do niej bowiem symbol sosny, jako znak odrębności i tożsamości miasta. Innym dowodem na poparcie tej tezy, jest rozwijający się tutaj od bardzo dawna swoisty “kult” sosny. Jeszcze do 1768 r. w cen- tralnym punkcie sośnicowickiego rynku, stała otaczana szczególną troską “stara sosna”, z którą kojarzono początki miasta. Uległa ona jednak poważnym uszkodzeniom, na skutek jednego z nawiedzających Sośnicowice pożarów, dlatego podjęto decyzję o jej ścięciu. Dążąc do powetowania sobie tej straty, w połowie XIX wieku, w miejscu jej byłego usytuowania, wzniesiono pomnik św. Jana Nepomucena. Zachował się on do naszych czasów, ale przeniesiono go z rynku na ul. Kościelną, ustawiając obok średniowiecznego krzyża pokutnego. Z kolei za drugą teorią przemawiają badania znanego językoznawcy, Henryka Borka, który w pracy “Górny Śląsk w świetle nazw miejscowych”, opowiedział się za patronimicznym pochodzeniem nazwy “Sośnicowice”. Zgodnie z tym, nazwa miasta ma rzekomo wywodzić się od imienia, lub przezwiska owego Sośniesza, od których nazwano wszystkich mieszkańców tej osady, przy czym w formie z przyrostkiem “-ice”, nastąpiło to dopiero w XIV wieku. Jak z tego widać, jednoznaczne ustalenie pochodzenia nazwy miasta, jest w praktyce niemożliwe. Pewnym zmianom językowym, uległa również sama nazwa miasta, która w źródłach nowożytnych, występuje najczęściej w dwóch wersjach: polskiej – Sośnicowice, i niemieckiej – Kieferstadtel. Trzeba przy tym jednak zaznaczyć, że nazwa niemiecka, wprowadzona urzędowo w 1789 r., jest prawie dokładnym odpowiednikiem nazwy polskiej (Kiefer – sosna). Oczywiście we wcześniejszych wiekach, nazwa miasta przybierała także inne formy. Najważniejsze z nich to: Sossnessowitz, Soszneschowicz, Sossni- ssoowicz, Sosniczowice, Sosnicowiz, Sosnicowczca, Sossniessowske Sosniessowitze, Sosznoschowicz, Sossniessowske. Należy także podkreślić, że w żargonie ludności okolicznych wsi, na określenie nazwy Sośnicowic, do dzisiaj używa się terminu “Miasteczko”. Zmianom ulegały również nazwy poszczególnych wsi wchodzących w skład Gminy Sośnicowice. Nie sposób wymienić tutaj wszystkich z nich, dlatego wyliczymy tylko te najbardziej znane i używane. Po kolei podano, obowiązującą nazwę polską,jej zniemczoną wersję (jeżeli była), oraz nazwę, po ich urzędowej wymianie w 1935 r. Tak więc: Bargłówka to Bargłówka i Bergwalde, Kozłów to Koslow i Lindenhein, Łany Wielkie to Lona-Lany i Wieshuben, Rachowice to Rachowitz i Buchenlust, Sierakowice to Schierakowitz i Graumannsdorf, Smolnica to Smolnitz i Eichenkamp, Trachy to Trachhammer, oraz Tworóg Mały to Tworog i Quarghammer. Na osobną uwagę zasługuje też obecne “przedmieście” Sośnicowic- Polska Wieś, po niemiecku nazwana Pohlsdorf.