Projekty: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Tworogu Małym – budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (Etap I i II)
oraz
Projekt: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Trachach (przysiółki Zamoście i Nowa Wieś) – etap I.”

o wartości łącznej: 1 433 558,40 PLN
zostały zrealizowane w latach 2017-2018 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach.

Na obszarze tej miejscowości Trachy i Tworóg Mały występuje niska wartość wskaźnika długości sieci (poniżej 120 mieszkańców na 1 km sieci), co wynika z rozproszonej zabudowy na tych terenach. Z tego względu na tych terenach budowa kanalizacji miejscowości nie jest uzasadniona ekonomicznie i nie została włączona do wieloletniego planu rozwoju systemu infrastruktury  na terenie Gminy Sośnicowice.
Uporządkowanie gospodarki ściekowej  w miejscowości : Tworóg Mały oraz Trachy (przysiółki Zamoście i Nowa Wieś) nastąpiło poprzez indywidualne systemy oczyszczania ścieków.
W ramach projektów wybudowano przydomowe oczyszczalnie ścieków w ilości:

  • 28 szt. w Tworogu Małym w ramach I etapu (realizacja w okresie 08.06.2017 r. do 04.12.2017 r.)
  • 15 szt. w Tworogu Małym w ramach I etapu (realizacja w okresie 27.10.201 7r. do 20.09.2018 r.)
  • 8 szt. w Trachach (realizacja w okresie 20.11.2017 r. do 15.12.2017 r.)