„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja mająca na celu poprawę jakości życia mieszkańców i walorów turystycznych Gminy Sośnicowice poprzez umożliwienie lokalnej społeczności i osobom odwiedzającym miejscowość  korzystania z ogólnodostępnej i bezpiecznej infrastruktury rekreacyjnej – budowę obiektów strefy aktywnego wypoczynku, sprzyjającej integracji międzypokoleniowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania:
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”
Przewidywane wyniki operacji: utworzenie dwóch nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej


Zagospodarowanie terenu pomiędzy OSIR a Gimnazjum w Sośnicowicach – budowa obiektów strefy aktywnego wypoczynku
 
Na terenie przy ulicy Gimnazjalnej w Sośnicowicach powstał obiekt rekreacyjny – Strefa Aktywnego Wypoczynku obejmująca siłownię plenerową, plac zabaw i ścianki wspinaczkowe, a także skatepark oraz ukształtowana została górka saneczkowa.
 
Dotychczas niewykorzystany teren stał się miejscem umożliwiającym aktywne spędzanie wolnego czasu w otoczeniu przyrody, bez konieczności wydania choćby złotówki.
 
Realizacja inwestycji w takim zakresie była możliwa dzięki uzyskaniu środków zewnętrznych.
Jesienią 2016 r. Gmina Sośnicowice złożyła wniosek o udzielenie wsparcia w naborze ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt został oceniony pozytywnie.
Na realizację operacji pn.: „Zagospodarowanie terenu pomiędzy OSIR a Gimnazjum w Sośnicowicach – budowa obiektów strefy aktywnego wypoczynku”   Gmina uzyskała pomoc w wysokości 201 014,zł (umowa z dnia 03.04.2017 r. zawarta pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Sośnicowice).
Pod tą nazwą kryje się budowa infrastruktury rekreacyjnej służącej zarówno mieszkańcom Gminy jak i odwiedzającym nas turystów, obejmująca utworzenie siłowni zewnętrznej, placu zabaw i ścianek wspinaczkowych.
 
Cel realizacji zadania – poprawa jakości życia mieszkańców i walorów turystycznych Gminy Sośnicowice poprzez umożliwienie lokalnej społeczności i osobom odwiedzającym miejscowość korzystania z ogólnodostępnej i bezpiecznej infrastruktury rekreacyjnej.
Urządzenia, które zostały zamontowane będą służyć osobom w każdym wieku, od malucha do seniora. Umiejscowienie obok siebie infrastruktury kierowanej do różnych grup wiekowych ma sprzyjać integracji lokalnego społeczeństwa oraz stanowić platformę do wymiany poglądów i pomysłów, co miejmy nadzieję zaskutkuje licznymi nowymi projektami z zakresu kultury i tradycji.