Gmina Sośnicowice zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie dla projektu na zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (w skrócie OZE) na potrzeby budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy Sosnicowice.
Projekt przewidziany jest do złożenia w konkursie w ramach działania FESL.11.0.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii.

W związku …

Read more Nabór uczestników do udziału w nowym projekcie OZE !

Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Dopłaty do kukurydzy – wnioski do 29 lutego, biura powiatowe czynne dłużej

Dokumenty od producentów kukurydzy poszkodowanych w wyniku trudnej sytuacji w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy biura powiatowe ARiMR przyjmują do 29 lutego …

Read more Dopłata do kukurydzy

Od 26  lutego 2024 r. rozpocznie się rekrutacja dzieci na wolne miejsca do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sośnicowice.

Nabór dzieci na nowy rok szkolny do przedszkoli będzie się odbywał za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego pod adresem: gminasosnicowice.formico.pl

Do korzystania z elektronicznego systemu naboru niezbędny jest komputer bądź  …

Read more Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025

Montując nowe źródło ciepła (we własnym zakresie bądź w ramach programu gminnego) pamiętaj, że masz obowiązek zgłosić to do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) w terminie 14 dni od dnia jego pierwszego uruchomienia.

Aktualizacja wymaga złożenia nowej deklaracji w Urzędzie Miejskim bądź, jeśli posiadasz profil zaufany albo podpis elektroniczny, możesz …

Read more Aktualizacja zgłoszenia w CEEB

Informacja Jednostki Wojskowej AGAT dla sołectwa Smolnica

"Komunikat dla Mieszkańców,

Chcielibyśmy poinformować, że w dniach 26-28.02.2024 r.  rozpoczną się ćwiczenia wojskowe z użyciem śmigłowców wojskowych. Ćwiczenia te są częścią naszego zaangażowania w zapewnienie bezpieczeństwa oraz przygotowania na wszelkie ewentualności. To wyjątkowe wydarzenie, które przyczyni się do wzmocnienia …

Read more Ćwiczenia wojskowe – informacja

Zapraszamy serdecznie rolników do wzięcia udziału w XXI Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych, małych jak i dużych, do wzięcia udziału w XXI Edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Konkurs organizowany …

Read more Konkurs KRUS dla rolników

W dniu 20 lipca 2022 r. Rada Miejska, na wniosek Burmistrza Sośnicowic, podjęła uchwałę
nr XLVIII/383/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sośnicowice. Zmiana miejscowego planu opracowywana jest na podstawie istniejącego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sośnicowice, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia …

Read more Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sośnicowice

Drodzy Mieszkańcy,
Powiat Gliwicki zaprasza na bezpłatne spotkanie profilaktyczne dotyczące raka jelita grubego.
Spotkanie odbędzie się 14 lutego o godz.17.00 w sali Gminnego Centrum Kulturalno-Społecznego w Sośnicowicach (ul. Szprynek 1).
Czas trwania to około 45 minut.
Wykład przeprowadzą znani i doświadczeni lekarze Narodowego Instytutu Onkologii z Gliwic.

Więcej informacji dot.spotkania pod numerem telefonu 32 …

Read more Spotkanie profilaktyczne

TERMINARZ ZEBRAŃ WIEJSKICH GMINY SOŚNICOWICE:

  • 15 LUTEGO godz. 18.00 – TRACHY (budynek byłej szkoły - ul. Raciborska 31)
  • 19 LUTEGO godz. 18.00 – RACHOWICE (świetlica sołecka – ul. Wiejska 111)
  • 20 LUTEGO godz. 18.00 – ŁANY WIELKIE (świetlica wiejska – ul. Wiejskiej 7)
  • 22 LUTEGO godz. 18.00 – TWORÓG MAŁY (budynek OSP - …

    Read more Terminy zebrań wiejskich

Informacja dla mieszkańców miejscowości: SMOLNICA oraz SOŚNICOWICE (ul. Smolnicka, Graniczna)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach informuje, że w związku z prowadzonymi pracami na sieci wodociągowej w dniu 23 stycznia 2024 r. (wtorek) może być mniejsze ciśnienie wody w sieci oraz mogą nastąpić przerwy w dostawie wody w …

Read more Przerwy w dostawie wody

            OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
z  12 stycznia 2024 roku
O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2024 roku 

  Na podstawie art. 59 ust. 1 - ust. 4, art. 57 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r.  o obronie Ojczyzny (Dz. …

Read more Kwalifikacja wojskowa

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Bezpieczny senior - jak nie dać się oszukać w Internecie” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Webinarium (spotkanie online) …

Read more Zaproszenie dla seniorów na webinarium

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego


Badanie ankietowe GUS - Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach.
Od 2 do 20 stycznia 2024 r. na terenie całej Polski, Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi w wylosowanych mieszkaniach, badanie reprezentacyjne dotyczące uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach. Badanie realizowane będzie przede wszystkim telefonicznie.
Celem tego badania jest zebranie danych …

Read more Badanie ankietowe GUS

Informujemy Mieszkańców, że z dniem 29.12.2023 roku zostały wycofane papierowe wnioski o wydanie dowodu osobistego.  Zgodnie z powyższym, aby wyrobić dowód osobisty, należy zgłosić się do Urzędu z aktualną fotografią i dowodem tożsamości.

Istnieje również możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną,  jednak,  aby spełniał on wszystkie wymogi, należy zgłosić się w ciągu …

Read more Zmiany podczas składania wniosku o dowód osobisty

Uprzejmie informujemy, że choinki po okresie świątecznym z posesji zamieszkałych będą odbierane w terminach odbioru odpadów biodegradowalnych. Choinki będą odbierane luzem, w całości bez konieczności rozdrobnienia ich.

Choinki będą odbierane do końca stycznia 2024 r.

Po tym terminie choinki będzie można oddać w pojemniku na BIO bądź …

Read more Odbiór choinek

Drodzy Mieszkańcy, informujemy, że w dniu 28 grudnia 2023 r. wnioski o wydanie dowodu osobistego będą przyjmowane  do godziny 12:00, natomiast wnioski o dowód dla dziecka lub podopiecznego do godziny 9.00.

Powyższe utrudnienia związane są z koniecznością wdrożenia z dniem 29 grudnia 2023 r. przez Centralny Ośrodek Informatyki rozwiązań technicznych …

Read more Informacja dot. wydawania dowodów osobistych w dn. 28.12.2023

Zbliżające się Boże Narodzenie niech będzie okazją do złożenia życzeń.

Niech ten świąteczny czas upłynie w radości, wśród gwaru rozmów z najbliższymi,  w blasku choinki, z nadzieją w sercu, że to, co nadchodzi będzie dla nas dobre.

Przypominamy, iż zgodnie z procedurą monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”  w terminie od 1 do 31 grudnia 2023 r. należy  złożyć w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach oświadczenie o utrzymywaniu efektów Projektu.

Oświadczenia w wersji papierowej należy składać osobiście w …

Read more Informacja dla uczestników projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

4 grudnia, wraz Sośnicowice-Piękne Miasteczko, wychodzimy znów do Was z aparatem fotograficznym.
Chcemy uwiecznić Was na zdjęciach, które będą świątecznymi pozdrowieniami.
Zapraszamy do udziału szkoły, przedszkola, druhów z OSP, Koła Gospodyń Wiejskich, ale też przedsiębiorców i Was, drodzy Mieszkańcy.
Do grupowych zdjęć prosimy zgłosić się mailowo na adres miasteczko@sosnicowice.pl do dnia 30.11.2023 r.
Odwiedzimy Was w godz. …

Read more Akcja “Wesołych świąt”

Informacja Drugiego Urzędu Skarbowego:

Wprowadzenie do KSeF dla mikroprzedsiębiorców

  • Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) rozpoczyna ogólnopolski cykl spotkań on-line „Środy z KSeF”.
  • W każdą środę od połowy listopada do połowy grudnia eksperci KAS będą przekazywać mikroprzedsiębiorcom informacje o założeniach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).
  • To pierwszy etap spotkań informacyjnych z przedsiębiorcami.

Oferta 19a - Rada Mieszkańców Sośnicowic

Read more Oferty 19a

W sierpniu 2023 roku Gmina Sośnicowice zrealizowała projekt pod nazwą: „Modernizacja boiska sportowego w Bargłówce”.

Realizacja inwestycji  była możliwa dzięki uzyskaniu środków zewnętrznych.

W 2022 roku Gmina Sośnicowice złożyła wniosek o udzielenie wsparcia w naborze ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”, w ramach poddziałania …

Read more Modernizacja boiska sportowego w Bargłówce

Realizacja zadania została dofinansowana z budżetu państwa-Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach w ramach dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich.

Umowa dofinansowania została zawarta 04.08.2023 r.

Wartość dofinansowania wyniosła  100 000,00 zł przy całkowitej wartości zadania wynoszącej 123 202,32 zł

Opis zadania: Remont konserwatorski kapliczki w …

Read more Remont konserwatorski kapliczki usytuowanej w Łanach Wielkich przy ul. Wiejskiej- etap II