Gmina Sośnicowice zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie dla projektu na zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (w skrócie OZE) na potrzeby budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy Sosnicowice.
Projekt przewidziany jest do złożenia w konkursie w ramach działania FESL.11.0.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii.

W związku …

Read more Nabór uczestników do udziału w nowym projekcie OZE !


W związku z organizacją na terenie OSiR w Sośnicowicach dniu 09.09.2023 r. obchodów Dożynek Gminy Sośnicowice, informujemy o zmianie organizacji ruchu pojazdów w tym dniu w ciągu ulicy Gimnazjalnej.
Pas ruchu ulicy Gimnazjalnej przyległy do ścieżki rowerowej będzie służył jako parking dla pojazdów osobowych na odcinku od posesji nr 36 do pętli autobusowej przy …

Read more Zmiana organizacji ruchu podczas Dożynek

9 września br. zapraszamy na Dożynki Gminy Sośnicowice.

Zapraszamy do wspólnej zabawy – szczególnie do uczestnictwa w korowodzie dożynkowych. Scenkę do konkursu należy zgłosić na formularzu zamieszczonym poniżej do 28 sierpnia. Na zgłoszonych uczestników czekają atrakcyjne nagrody.

W tym roku zapraszamy do korowodu właścicieli kosiarek-traktorków. Zachęcamy, by …

Read more Dożynki Gminy Sośnicowice

W dniu 7 sierpnia 2023 r. nastąpiło oficjalne otwarcie oczyszczalni ścieków oraz zakończenie etapu projektu „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice – etap II – budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy wraz z oczyszczalnią ścieków w Trachach”. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Przewodnicząca Rady Miejskiej Regina Bargiel wraz z …

Read more Zakończenie etapu projektu i otwarcie oczyszczalni ścieków w Trachach

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z zakończeniem inwestycji przez Gminę Sośnicowice w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości  Sośnicowice i Trachy informujemy, iż istnieje możliwość podłączenia Państwa nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, co zarazem jest obowiązkiem wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wnioski o warunki …

Read more Możliwość przyłączenia się do kanalizacji

Informujemy o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego „Zielone Gminy – energia z OZE na terenie gmin partnerskich: Pyskowice, Pilchowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Wielowieś”.

Informujemy, że zgodnie z uchwałą UCHWAŁA NR LXII/481/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r., podpisana została w dniu 28.07.2023 r. umowa partnerska, w której partnerem wiodącym jest …

Read more Przystąpienie do projektu partnerskiego

Ogłoszenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach

dla mieszkańców miejscowości: Sośnicowice,  Łany Wielkie,  Trachy  i Bargłówka

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach informuje, że w związku
z  usuwaniem awarii w dniu 19 lipca 2023 r. nastąpi przerwa w dostawie wody w godz. od 900 do …

Read more Przerwa w dostawie wody

Dzienny Dom Pobytu Senior+  w Sośnicowicach działa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2023 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+” .  Został utworzony w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz zaspokajania potrzeb kulturalnych środowiska osób starszych w Gminie Sośnicowice. Dzienny Dom dysponuje 20 miejscami i funkcjonuje przez 5 dni …

Read more Dzienny Dom Pobytu Senior+ w Sośnicowicach 2023

Drodzy Mieszkańcy,

informujemy, że od poniedziałku, 17 lipca br., rozpocznie się remont drogi DW 408. Remont prowadzić będzie firma DROGOPOL sp. z o.o. na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Zakres prac obejmuje:
- pielęgnacyjne przycięcie drzewostanu ( głównie usunięcie posuszu, oraz gałęzi wchodzących w skrajnię drogi),
- oczyszczenie rowu z namułu,
- wymiana krawężnika betonowego, …

Read more Remont drogi DW 408

Burmistrz Sośnicowic  informuje, że upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w III i IV kwartale 2023 r. oraz w 2024 r. przeprowadzą kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Podczas kontroli będą sprawdzane umowy oraz dokumenty potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych (rachunki, faktury VAT) przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania …

Read more Kontrola zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Szanowni Mieszkańcy,
W nawiązaniu do ogłoszenia o naborze uczestników do udziału
w projekcie, przypominamy, że deklaracje udziału w Projekcie grantowym będzie można składać od dnia 26 czerwca 2023 r. do dnia 07 lipca 2023 r.
Rozpoczęcie przyjmowania deklaracji rozpoczynamy w dniu 26 czerwca 2023r. od godziny 7.30, zgodnie z rozpoczęciem pracy Urzędu.
Dokumenty należy składać w Urzędzie …

Read more Komunikat dla Mieszkańców w sprawie naboru uczestników do udziału w projekcie OZE

Przypominamy, iż zgodnie z procedurą monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”  w terminie od 1 do 30 czerwca 2023 r. należy  złożyć w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach oświadczenie o utrzymywaniu efektów Projektu.

Oświadczenia w wersji papierowej należy składać osobiście w …

Read more Informacja dla uczestników projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Zapraszamy wszystkich na Gminny Dzień Sportu, który odbędzie się 17 czerwca 2023 r. (sobota).

Na boisku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sośnicowicach odbędzie się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza.
Drużyny z terenu naszej gminy (sołectwa, firmy, grupy znajomych) mogą zgłaszać się do 13 czerwca wysyłając skan wypełnionej karty zgłoszeniowej na …

Read more Gminny Dzień Sportu

Gmina Sośnicowice realizuje projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” dofinansowany z Funduszy Europejskich Realizacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

W ramach projektu zaplanowano realizację …

Read more Projekt Cyfrowa Gmina

Gmina Sośnicowice zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wsparcie dzieci i wnuków  byłych pracowników PGR z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” 

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego w celu …

Read more Projekt Granty PPGR

Gmina Sośnicowice włącza się w akcję „Rodacy-Rodakom na Kresach”.

Dary zbierane będą w dniu Wyprzedaży Garażowej (sobota, 20 maja br.) w budynku OSiR, w godzinach 9.00-12.00.

Więcej o akcji poniżej:

Powiat Gliwicki wraz z Towarzystwem Miłośników Lwowa Oddział w Bytomiu podjął inicjatywę charytatywną pt. …

Read more

Czas wiosennych porządków w pełni.

Zapewne zgromadziło się sporo nam już  niepotrzebnych rzecz, które zamiast wyrzucić, można sprzedać, oddać lub zamienić.

Zapraszamy w sobotę, 20 maja br., w godz. 9.30 – 12.30 na Gminną Wyprzedaż Garażową.

Wyprzedaż odbędzie się na terenie Ośrodka Sportu i …

Read more Gminna Wyprzedaż Garażowa