Informacja Urzędu Statystycznego w Katowicach:

W terminie od 2 kwietnia do 29 maja 2024 roku na terenie całego kraju realizowane jest badanie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w gospodarstwach domowych i wśród osób indywidualnych – SSI-10G oraz SSI-10I. Wykorzystanie ICT w gospodarstwach domowych jest badaniem ankietowym, reprezentacyjnym (co oznacza, że uczestniczą w nim gospodarstwa domowe zamieszkałe w wylosowanych mieszkaniach). Badanie realizowane jest metodą CAWI/CAII (samodzielne wypełnianie ankiet przez Internet), CAPI (wywiad bezpośredni wspomagany komputerowo) oraz metodą CATI (wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo). Na stronie internetowej cs.stat.gov.pl/SSI-10/ została przygotowana aplikacja, do której można się zalogować (podając login i hasło, które zostały przesłane w liście) i samodzielnie wypełnić ankietę. Składa się ona z części przeznaczonej dla gospodarstwa domowego (SSI-10G) oraz jego członków (SSI-10I). Bardzo serdecznie zachęcamy do skorzystania z tej formy przekazania danych, będzie to możliwe od 2 do 17 kwietnia 2024 r. Następnie do mieszkańców mieszkań, gdzie ankiety nie zostaną poprawnie wypełnione pracownicy Urzędów Statystycznych będą dzwonili przeprowadzając wywiad telefoniczny lub odwiedzali osobiście w celu przeprowadzenia wywiadu bezpośredniego. Ankieterzy będą przeprowadzali wywiady od 19 kwietnia do 29 maja 2024 r. Badanie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych przeprowadzane jest przez Urząd Statystyczny w Szczecinie, który sprawuje również nadzór merytoryczny nad jego przebiegiem.

Więcej informacji: https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/1/badanie/48