Uwaga !  Dostępna jest tylko 1 szt. pompy ciepła Krommler EVI moc grzewcza znamionowa 15 KW

Nabór trwa tylko 2 dni, tj. od 28 do 29 marca 2022r.

Wysokość dofinansowania dla Uczestnika projektu wyniesie do 85% kosztów kwalifikowanych.

Wkład własny mieszkańca to 10.203,03 zł  brutto

Szczegółowe zasady naboru zawarto w regulaminie.

Projekt na Odnawialne Źródła Energii 

Projekt pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg”