– Ekologia

Przypominamy, iż stawka opłaty za jednego mieszkańca wynosi:

  • 41,24 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny,
  • 123,72 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny (opłata podwyższona za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
  • zwalnia się z części opłaty …

Nieruchomości jednorodzinne:

Informacja dla mieszkańców posiadających kotły na pellet firmy Galmet dofinansowane                                         w ramach OZE tj. projektu pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich (…)”.

Przypominamy że kotły otrzymane w ramach projektu OZE przez cały okres trwania umowy  (tj .przez 5 lat od daty płatności końcowej) pozostają …

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Sośnicowice w 2021 r.
Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2021r. poz. 888) informuje się o miejscach zagospodarowania następujących odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Sośnicowice:

Na terenie gminy Sośnicowice funkcjonuje PSZOK czyli punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych – zlokalizowany na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnicowicach przy ul. Powstańców 6. W godzinach pracy zakładu można oddać poniższe odpady:

  • odpady objęte na terenie gminy Sośnicowice zbiórką selektywną – jeżeli pozbyciu się ich jest koniczne poza określonym …

Mieszkańcy będący uczestnikami naszego projektu OZE, którzy podpisali  umowę  z Gminą do 31 marca 2022 roku dot. instalacji fotowoltaicznej , zgodnie z nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii, będą dokonywać rozliczenia wytworzonej i pobranej energii elektrycznej na korzystniejszych tzw. „starych zasadach” tj. w systemie netmeteringu.

Niestety …

W związku z rozpoczęciem montażu instalacji fotowoltaicznych przez Wykonawcę FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.k., zobowiązuje się mieszkańców będących uczestnikami projektu OZE,  u których przewody instalacji fotowoltaicznej wraz z uziemieniem przeprowadzane będą w kanale technicznym,  do uzyskania opinii kominiarskiej przed rozpoczęciem montażu oraz przekazanie oryginału tej opinii do Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach lub  bezpośrednio …

Projekt pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg”

W związku z nieustannymi problemami dotyczącymi dostępności powietrznych pomp ciepła do c.w.u. i …

Projekt pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg”

  1. Przyjęto korzystne dla mieszkańców rozwiązania w ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii.