Minister ds. społeczeństwa obywatelskiego i Pełnomocnik ds. przygotowania i sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej ogłaszają nabór kandydatek i kandydatów do Rady Organizacji Pozarządowych ds. Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej.Rada Organizacji Pozarządowych Prezydencji będzie platformą, która umożliwi realizację tych oczekiwań i pomoże w budowaniu silnego partnerstwa między sektorem publicznym a organizacjami pozarządowymi. W skład Rady Organizacji Pozarządowych Prezydencji wejdzie do 20 przedstawicieli organizacji pozarządowych.Termin zgłaszania kandydatów – 12 lipca 2024 r.Szczegóły: https://niw.gov.pl/ogloszenie-o-naborze-kandydatek-i…/…