Informacja dla mieszkańców posiadających kotły na pellet firmy Galmet dofinansowane                                         w ramach OZE tj. projektu pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich (…)”.

Przypominamy że kotły otrzymane w ramach projektu OZE przez cały okres trwania umowy  (tj .przez 5 lat od daty płatności końcowej) pozostają własnością gminy i mieszkaniec w tym okresie nie może dokonywać żadnych zmian i modyfikacji w zamontowanej instalacji.

Obowiązkiem mieszkańca jednak jest prawidłowe eksploatowanie kotła zgodnie z zaleceniami określonymi przez producenta otrzymanymi łącznie z protokołem odbioru,  m.in. używanie certyfikowanego pelletu, czyszczenie i konserwacja kotła. Aby ułatwić Państwu te czynności przekazujemy  instrukcję  obsługi i konserwacji kotłów.

Ponadto informujemy, że  Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia  przeglądów gwarancyjnych kotłów. Przeglądy gwarancyjne będą wykonywane zgodnie z wytycznymi producentów. Wykonywane będą przez przedstawicieli firmy FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.K. Zgodnie z informacją uzyskaną od Wykonawcy przeglądy powinny być wykonane do końca 2022 r. O dokładnym terminie przeglądów zostaną Państwo poinformowani telefonicznie.