Projekt pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg”

W związku z nieustannymi problemami dotyczącymi dostępności powietrznych pomp ciepła do c.w.u. i c.o. Galmet AIRMAX² , Wykonawca FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.k. wystąpił ponownie do Gminy Sośnicowice
o przedłużenie terminu realizacji umowy związanej do montażem tych pomp ciepła.

Wykonawca przedstawił wiarygodne uzasadnienie powodujące braki w dostępności urządzeń, braki komponentów i półproduktów niezbędnych do wyprodukowania kompletnych urządzeń, które zostały poparte oświadczeniami producenta pomp i poszczególnych komponentów. W oświadczeniach firmy Galmet Sp. z o.o. Sp. K. i Alfaco Polska Galmet przedstawiono szeroko problem z dostępnością wentylatorów, a brak tego podzespołu uniemożliwia dokończenie etapu produkcyjnego pompy ciepła. Natomiast Firma Emb-Papst Polska Sp. z o.o. od miesięcy boryka się z problemami w zakresie dostępności podzespołów niezbędnych do produkcji wentylatorów. Problem dotyczy półprzewodników, wyłączników termicznych, kontrolerów
i łączników. Jak wskazuje Producent nie można uzyskać ich z innych źródeł, gdyż problem jest globalny,
a ponadto niektóre z wyżej wskazach elementów są bezpośrednio opatentowane.

Opóźnione procesy produkcyjne, braki komponentów, które nie zostały dostarczone przez załamany łańcuch
i dostaw, zatory w portach oraz omijanie przez statki transoceaniczne newralgicznych miejsc przeładunkowych, by ustrzec się przed obostrzeniami związanymi z pandemią Covid- 19 – jest wciąż aktualne
i niezmienne w światowej i polskiej gospodarce. Stan ten nosi znamiona siły wyższej, na którą żadna ze stron nie miała wpływu na żadnym etapie realizacji.

Mając na uwadze powyższy stan faktyczny oraz wiedzę, iż skala opóźnień nie jest znana, Wykonawca rozpoczął procedurę doboru urządzenia równorzędnego, które przedstawił Zamawiającemu.

Wobec tego, że zaproponowane urządzenie równoważne spełnia wymagania spełnia warunki przetargowe określone w PFU oraz spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego z przetargu, a zmiana została zaakceptowana przez inspektora nadzoru, Gmina Sośnicowice wyraziła zgodę na proponowaną zmianę urządzenia, zatem w ramach projektu w lokalizacjach, w których dotychczas pompy ciepła nie zostały zamontowane – będą montowane pompy ciepła co+cwu Krommler EVI 15 RS-18D, którego dystrybutorem jest firma Heating Polska s.c.

Więcej informacji na stronie:

https://www.krommler.pl/oferta/pompy-ciepla-do-co/Krommler,EVI,3/ https://www.krommler.pl/public/dokumenty/Karta%20katalogowa%20Krommler%20EVI%2015_207.pdf