Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnicowicach
ul. Szprynek 1
44-153 Sośnicowice
tel. 32 428 51 80
e-mail:ops@sosnicowice.pl
www.ops-sosnicowice.naszbip.pl

Kierownik – Teresa Kołodziej

Godziny otwarcia:

Godziny otwarcia:
Poniedziałek – 7.30 – 17.00
Wtorek – Czwartek – 7.30 – 15.30
Piątek – 7.30 – 14.00

Godziny przyjmowania petentów w sprawie:

  • Świadczeń rodzinnych
  • Świadczeń wychowawczych 500+
  • Świadczenia Dobry Start
  • Funduszu alimentacyjnego

Poniedziałek – 12.00  do  16.30
Wtorek – 12.00  do  15.00
Środa – 8.00  do  12.00
Czwartek – 8.00  do  12.00
Piątek – 8.00  do  12.00