Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
ul.  Powstańców  6
44-153 Sośnicowice
www.zgkim-sosnicowice.pl
tel.: 32 238-71-82