Mikołowski Bank Spółdzielczy

ul. Gliwicka  30
44-153 Sośnicowice  
tel. 32 238 77 60
(BANKOMAT)

Bank Spółdzielczy w Gliwicach  O/Sośnicowice

ul. Rynek
44-153 Sośnicowice 
tel. 32 238 73 75
(BANKOMAT)