Na terenie gminy Sośnicowice funkcjonuje PSZOK czyli punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych – zlokalizowany na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnicowicach przy ul. Powstańców 6. W godzinach pracy zakładu można oddać poniższe odpady:

  • odpady objęte na terenie gminy Sośnicowice zbiórką selektywną – jeżeli pozbyciu się ich jest koniczne poza określonym harmonogramem) czyli: szkło, tworzywa sztuczne, papier, metale, odpady biodegradowalne oraz odpady wielomateriałowe,
  • odpady podlegające zbiórce wielkogabarytowej poza terminami wywozu określonego w harmonogramie – na koszt mieszkańca,
  • puste pojemniki po farbach, lakierach, olejach samochodowych, płynach do spryskiwaczy,
  • zużyte aerozole np. po dezodorantach, lakierach do włosów, piankach po goleniu,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • opony,
  • odpady pozostałe z drobnych prac remontowych.

Szczegółowe informacje na stronie ZGKiM http://zgkim-sosnicowice.pl/odpady/regulamin-pszok