Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

E-URZĄD w Sośnicowicach – Budowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej wraz z systemem elektronicznego obiegu dokumentów

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Rolę portalu e-urzędu pełni u nas:

epuap

Adres skrytki ePUAP – /5guax98m2b/skrytka

Adres skrzynki eDoręczeń – AE:PL-24482-40911-IFHEU-17