Urząd Miejski – budynek główny
ul. Rynek 19
44-153 Sośnicowice
Telefon: 32 238 71 91 do 93
Faks: 32 238 75 50
E-Mail: um@sosnicowice.pl

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich:

Sekretariat
Teresa Dawicka
Telefon: 32 238 71 91

Biuro Obsługi Interesantów
Joanna Król
Telefon: 32 335 86 37

Kadry i płace
Eliza Gronowicz
Telefon: 32 335 86 09

Referat Gospodarki Gminnej:

Zagospodarowanie przestrzenne
Ewa Tustanowska
Telefon: 32 335 86 24

Inwestycje
Ewa Szymanowska
Telefon: 32 335 86 30

Izabela Spyrka
Telefon: 32 335 86 31

Krzysztof Ciszewski
Telefon: 32 335 86 15

Joanna Piontek
Telefon: 32 335 86 40

Gospodarka gruntami
Agnieszka Słomska
Telefon: 32 335 86 19

Gospodarka wodna i dzierżawy gruntów
Patrycja Tarska
Telefon: 32 335 86 19

Gospodarka komunalna i drogownictwo
Arnold Sosna
Telefon: 32 335 86 28

Gospodarka odpadami
Dorota Marulewska
Telefon: 32 335 86 13

Gospodarka energią i oświetleniem
Patryk Zienć
Telefon: 32 335 86 39

Ekologia i ochrona środowiska/ Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo
Irena Szykowska
Telefon: 32 335 86 08

Ekodoradca
Sylwia Steczuk
Telefon: 32 335 86 11

Referat Finansowy

Księgowość i ewidencja mienia
Mariola Bednarczyk
Telefon: 32 335 86 23

Joanna Pikulik
Telefon: 32 335 86 23

Obsługa finansowo-księgowa
Magdalena Troll
Telefon: 32 335 86 32

Księgowość podatkowa, egzekucja administracyjna
Aurelia Holesz
Telefon: 32 335 86 35

Podatki (os. prawne)/
Opłata za gospodarowanie odpadami, egzekucja administracyjna

Małgorzata Kruk
Telefon: 32 335 86 14

Podatki (os. fizyczne)
Waldemar Urbanek
Telefon: 32 335 86 16


Budynek Rady Miejskiej
ul. Rynek 17
44-153 Sośnicowice

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich:

Obsługa Rady
Daria Włodarczyk
Telefon: 32 335 86 29

Organizacja i administracja urzędu
Dominika Jaroszyńska
Telefon: 32 335 86 07

Pełnomocnik ds. informacji niejawnych, Obrony Cywilnej,
 spraw obronnych i zarządzania kryzysowego

Wiktoria Sekuła
Telefon: 32 335 86 06

Promocja Gminy
Anna Górecka
Telefon: 32 335 86 33

Informatyk
Kamil Kionka
Telefon: 32 335 86 04

Zamówienia publiczne
Dominika Magiera
Telefon: 32 335 86 11

Referat Gospodarki Gminnej:

Gospodarka nieruchomościami/ Działalność Gospodarcza/ Koncesje
Tomasz Drwięga
Telefon: 32 335 86 34


Budynek Urzędu Stanu Cywilnego
ul. Kościuszki 22
44-153 Sośnicowice

Referat Gospodarki Gminnej:

Modernizacja gospodarki sanitarnej
Zofia Morgała
Telefon: 32 335 86 42

Beata Tarkowska
Telefon: 32 335 86 41

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich:

Urząd Stanu Cywilnego
Aleksandra Kancy
Telefon: 32 335 86 25

Dowody osobiste
Barbara Nawrat
Telefon: 32 335 86 26

Ewidencja ludności
Justyna Obarzanek
Telefon: 32 335 86 27