1. Diagnoza i określenie propozycji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji – do 20 czerwca 2016 roku
  2. Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji – do 30 czerwca 2016 r.
  3. Sporządzenie projektu Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023 wraz z konsultacjami społecznymi – do 20 września 2016 roku
  4. Uzyskanie wymaganych uzgodnień Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023- do 30 października 2016 roku
  5. Uchwalenie Programu Rewitalizacji na lata 2016-2023 – do 15 grudnia 2016 roku