Adres punktu obsługi klienta:

44-153 Sośnicowice
ul. Kościuszki 22
budynek Urzędu Stanu Cywilnego,
kom.  576 574 429
e-mail: ponesosnicowice@gmail.com

Aktualności

Informujemy, że ruszył Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Sośnicowice Etap V 2022 Odbywać się będzie cotygodniowy Punkt Obsługi Klienta dla mieszkańców w sprawie kompletowania dokumentów oraz podpisywania umów w ramach V ETAPU Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. Firmy zakwalifikowane do uczestnictwa w poprzednich Etapach PONE na terenie Gminy Sośnicowicach prosimy o dostarczenie aktualnych dokumentów pozostałe firmy mają możliwość wzięcia udziału w programie według skompletowania dokumentacji według załącznika nr 2 do Regulaminu i dostarczenia do biura podawczego w Gminie Sośnicowice z dopiskiem Oferta Wykonawcy – Program Ograniczenia Niskiej Emisji.


Informujemy wnioskodawców zakwalifikowanych do wymiany źródła ciepła w 2020 r., że rusza Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Sośnicowice Etap III 2020. Operator działający z upoważnienia gminy będzie przeprowadzał weryfikację wniosków w terenie odwiedzając poszczególnych wnioskodawców w celu dokonania oględzin starego źródła ciepła, wykonania jego dokumentacji fotograficznej i przekazania informacji odnośnie dokumentów koniecznych do zawarcia umowy.
Wykonawców zakwalifikowanych do uczestnictwa w poprzednich Etapach PONE na terenie Gminy Sośnicowicach prosimy o dostarczenie aktualnych dokumentów pozostałe firmy mają możliwość wzięcia udziału w programie po dostarczeniu kompletnej dokumentacji według załącznika nr 2 do Regulaminu i dostarczenia do biura podawczego w Gminie Sośnicowice z dopiskiem Oferta Wykonawcy – Program Ograniczenia Niskiej Emisji.