Mieszkańcy będący uczestnikami naszego projektu OZE, którzy podpisali  umowę  z Gminą do 31 marca 2022 roku dot. instalacji fotowoltaicznej , zgodnie z nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii, będą dokonywać rozliczenia wytworzonej i pobranej energii elektrycznej na korzystniejszych tzw. „starych zasadach” tj. w systemie netmeteringu.

Niestety zdarzają się przypadki, że mieszkańcy otrzymują umowę z Tauronem rozliczającą energię elektryczną w nowym systemie netbillingu.

Wobec powyższego apelujemy do mieszkańców Gminy (uczestników projektu OZE) o sprawdzenie warunków nowej umowy otrzymanej z Tauronu i w przypadku błędnego zapisu dot.  warunków rozliczana energii, prosimy  o zgłoszenie tego faktu do Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach.