– 2022 – Wrzesień

Szanowni Mieszkańcy,
uprzejmie informujemy, że od 16 września do 15 października 2022 roku na terenie Gminy Sośnicowice realizowane są badania ankietowe związane z opracowywaniem „Diagnozy społecznej - współczesne zagrożenia w środowisku lokalnym” oraz „Diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie”.
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły …

Utrudnienia związane z organizacją Dożynek Gminy Sośnicowice

W związku z organizacją na terenie OSiR w Sośnicowicach dniu 10.09.2022 r. obchodów Dożynek Gminy Sośnicowice, informujemy o zmianie organizacji ruchu pojazdów w tym dniu w ciągu ulicy Gimnazjalnej
Pas ruchu ulicy Gimnazjalnej przyległy do ścieżki rowerowej będzie służył jako parking dla pojazdów …

O G Ł O S Z E N I E

dla mieszkańców miejscowości: Łany Wielkie, Rachowice, Sierakowice, Sośnicowice

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach (ZGKiM) informuje, iż w związku z zaobserwowanym na ogromną skalę zjawiskiem wpływania wód opadowych, jak również wód drenażowych, do sieci …