– 2022 – Listopad

Informacja dla mieszkańców posiadających kotły na pellet firmy Galmet dofinansowane                                         w ramach OZE tj. projektu pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich (…)”.

Przypominamy że kotły otrzymane w ramach projektu OZE przez cały okres trwania umowy  (tj .przez 5 lat od daty płatności końcowej) pozostają …

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Sośnicowice w 2021 r.
Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2021r. poz. 888) informuje się o miejscach zagospodarowania następujących odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Sośnicowice:

Na terenie gminy Sośnicowice funkcjonuje PSZOK czyli punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych – zlokalizowany na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnicowicach przy ul. Powstańców 6. W godzinach pracy zakładu można oddać poniższe odpady:

  • odpady objęte na terenie gminy Sośnicowice zbiórką selektywną – jeżeli pozbyciu się ich jest koniczne poza określonym …

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 27.10.2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych zostały wprowadzone zmiany dotyczące otrzymywania dodatku węglowego (3000 zł).
W chwili obecnej dodatek węglowy przysługuje kolejnemu gospodarstwu domowemu, nawet jeżeli jest to kolejne gospodarstwo domowe pod tym samym adresem. Warunkiem koniecznym jest to, że …

W Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach opracowano nowy Plan Akcji Jodowej, który określa zasady organizacji i prowadzenia akcji jodowej na obszarze Gminy Sośnicowice oraz zapewnienie współdziałania jednostek systemu zarządzania kryzysowego Województwa Śląskiego, Powiatu Gliwickiego i Gminy Sośnicowice w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego, w celu zapewnienia ochrony ludności.

W przypadku zdarzenia radiacyjnego …

Ogłaszamy możliwość złożenia wniosku na dofinansowanie wymiany starego pieca na nowy. Termin realizacji
w trybie pilnym jeszcze w roku 2022, z zachowaniem kryterium określonego w „zasadach udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Sośnicowice na lata 2018-2022”

Prosimy, …

OGŁOSZENIE

dla mieszkańców miejscowości:

SMOLNICA (cała miejscowość)

SOŚNICOWICE (ul. Smolnicka, Graniczna)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach informuje, że w związku z przedłużającymi się pracami na sieci wodociągowej w dniu 9 listopada 2022 r. (środa) nastąpi przerwa w dostawie wody …

Szanowni Państwo,

zapraszamy wszystkich mieszkańców i przedsiębiorców z obszaru naszego LGD do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej. Powinna ona zostać wypełniona przez osobę/ podmiot, który ma miejsce zamieszkania/ siedzibę na obszarze objętym Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”.

Mamy nadzieję, …

Informujemy, że na podstawie § 8 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96) w dniu 22 listopada 2022 r. pomiędzy godziną 9.00 a 13.00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności …

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach informuje, że od dnia 07.11.2022 r. będą prowadzone prace związane z budową odwodnienia ul. Ligonia w Sośnicowicach.

W związku z powyższym ul. Ligonia na odcinku od wjazdu z ul. Łabędzkiej do skrzyżowania z ul. Jagiellońską będzie zamknięta dla ruchu kołowego.
Droga będzie zamknięta …

OGŁOSZENIE

dla mieszkańców miejscowości: SMOLNICA/SOŚNICOWICE
ul. Smolnicka, Graniczna

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach informuje, że w związku z prowadzonymi pracami na sieci wodociągowej w dniu 8 listopada 2022 r. (wtorek) nastąpi przerwa w dostawie wody w godz. od 900 do 1400