– 2023 – Styczeń

Przypominamy, że do jutra ( 1.02.2023 r.) można złożyć wniosek o dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych,
w których głównym źródłem ogrzewania jest pompa ciepła lub ogrzewanie elektryczne zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych …

Apel Okręgowego Inspektora Pracy

Szanowni Państwo.

W związku z rozpoczętymi feriami zimowymi w województwie śląskim i wzmożonym ruchem turystycznym dzieci i młodzieży, odbywającym się głównie transportem zbiorowym, apeluję do Pracodawców z województwa śląskiego o zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas feryjnych podróży autokarem. W szczególności proszę o przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących …

Urząd Statystyczny w Katowicach zaprasza do wzięcia udziału w ankiecie Koniunktura w gospodarstwie rolnym II edycja 2022 r.

Szczegóły na www.katowice.stat.gov.pl

grafika z informacjami o ankiecie

Od nowego roku bioodpady odbierane są tylko i wyłącznie w pojemnikach dostarczonych przez firmę świadczącą usługę odbioru odpadów. Odpady odbierane są 2 razy w miesiącu.

W związku z tym na nieruchomość  zostały dostarczone 240-litrowe pojemniki w kolorze brązowym.

Pojemniki otrzymali wyłącznie mieszkańcy, którzy nie zgłosili posiadania przydomowych …

LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" prosi o wypełnienie ankiety

Szanowni Państwo!

Zapraszamy Państwa - mieszkańców naszego regionu a zwłaszcza gmin, które są położone w obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” do wyrażenia opinii na temat warunków życia w …

W dniu 10 stycznia 2023 r. Gmina Sośnicowice, będąca organem prowadzącym szkoły podstawowe funkcjonujące na terenie Gminy Sośnicowice, podpisała z Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego pełniący rolę „Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, umowę
o dofinansowanie projektu pn.:

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, wraz z 11 gminami: Będzinem, Bieruniem, Bobrownikami, Bytomiem, Dąbrową Górniczą, Gierałtowicami, Katowicami, Mysłowicami, Sośnicowicami, Tychami i Zabrzem, realizuje rządowy program STOP SMOG (https://czystepowietrze.gov.pl/stop-smog/). W ramach programu na terenie tych 11 gmin zostanie przeprowadzonych 210 przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach osób ubogich energetycznie.

Program będzie realizowany w latach: 2022- 2025