– 2022 – kwiecień

Informacja ZGKiM Sośnicowice

Ogłoszenie dla mieszkańców miejscowości:

R A C H O W I C E

ul. Wiejska od numeru 111 do końca miejscowości w kierunku Bojszowa

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach informuje, że w związku z prowadzonymi pracami …

Dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW: coraz mniej czasu na złożenie wniosku

Trwa przyjmowanie wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 rok. Do 11 kwietnia przesłało je blisko 160 tys. rolników. Przypominamy, że dokumenty można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Zachęcamy, by nie odkładać tego na później.

W związku z rozpoczęciem montażu instalacji fotowoltaicznych przez Wykonawcę FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp.k., zobowiązuje się mieszkańców będących uczestnikami projektu OZE,  u których przewody instalacji fotowoltaicznej wraz z uziemieniem przeprowadzane będą w kanale technicznym,  do uzyskania opinii kominiarskiej przed rozpoczęciem montażu oraz przekazanie oryginału tej opinii do Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach lub  bezpośrednio …

Mój Prąd 4.0 to dotacje do fotowoltaiki i magazynów energii elektrycznej i ciepła. Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych lub wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie (magazyny energii elektrycznej lub ciepła) oraz zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Więcej informacji na

Święta Wielkiej Nocy to czas wiary i nadziei.
W tych trudnych dla nas wszystkich dniach życzymy przede wszystkim wiary,
że dobro zawsze przezwycięży zło oraz nadziei,
że niebawem znów będziemy żyć w spokojnym i harmonijnym świecie.

Niech te Święta Wielkanocne  dodadzą nam siły do działania,
a spotkania z bliskimi naszym sercom przyniosą wytchnienie i …

Troszcząc się o jakość powietrza w Naszej Gminie, Urząd Miasta Sośnicowice podejmuje starania w efektywniejszym wdrażaniu działań zaplanowanych w ramach Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Śląskiego. Jednym z nich jest uczestnictwo w Projekcie LIFE „Śląskie. Przywracamy Błękit”, dzięki któremu od 1 kwietnia 2022 r. zatrudniony został ekodoradca. Do działań leżących w jego gestii …

Informujemy, że wszyscy właściciele nieruchomości, którzy przyjęli pod swój dach mieszkańców Ukrainy, od miesiąca kwietnia, mają obowiązek złożenia deklaracji za odbiór i zagospodarowanie odpadów uwzględniającą aktualną liczbę mieszkańców. Przypominamy, że obowiązek segregacji dotyczy wszystkich mieszkańców, dlatego chcąc ułatwić zrozumienie segregacji w zał. ulotka dot. segregacji po ukraińsku, a także druk deklaracji.

Przypominamy o konieczności złożenia deklaracji dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego wprowadził ten obowiązek dla wszystkich właścicieli i zarządców budynków.

Złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków można w dwojaki sposób:

- elektroniczny, jeśli posiadasz profil zaufany albo podpis …

Wzorem lat ubiegłych pracownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Gliwicach będzie pomagał w wypełnianiu wniosków obszarowych.

Pomoc będzie udzielana w sali budynku Urzędu Stanu Cywilnego w Sośnicowicach – Kościuszki 22.

W związku z trwającą od 15 marca możliwością składania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich i obszarowych z …