– 2022 – Marzec

Ogłoszenie dla mieszkańców miejscowości

TWORÓG MAŁY
ul. Polna, ul. Leśna,
ul. Brzozowa od numeru 10

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach informuje, że w związku z prowadzonymi pracami na sieci wodociągowej w dniu 31 marca 2022 r. nastąpi przerwa w dostawie wody w godz. od 900 do …

Celem zapewnienia sprawnej obsługi bieżącej  Mieszkańców, informujemy, że obywatele Ukrainy ubiegający się o nadanie numeru PESEL będą obsługiwani  
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 13.00

Ze względu fakt, że sama procedura nadania numeru PESEL zajmuje trochę czasu, prosimy o przestrzeganie godzin przyjmowania stron, aby każdy klient mógł zostać …

17 marca jury w składnie: Kołodziej Leszek – Burmistrz Sośnicowic, Wilczek Bernard – Zastępca Burmistrza Sośnicowic, Duda Iwona – Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Łanach Wielkich, Kruk Małgorzata – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sośnicowicach, Mysłek Kinga – Zastępca Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sośnicowicach, wybrało najlepsze …

Po dwóch latach ograniczeń związanych z pandemią, w tym niespokojnym dla Europy czasie, zarządzamy:

Chwilowy powrót do normalności!

W tym roku chcemy wrócić do Was z akcją „Radosnych Świąt”.

23 marca (środa) wraz z Sośnicowice -Piękne Miasteczko chcemy ująć na fotografiach Wasze uśmiechnięte twarze. …

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że będzie przeprowadzana terenie sołectwa Smolnica kontrole prawidłowości odprowadzania wód opadowych i roztopowych.

W związku z tym prosimy o umożliwienia wejścia na posesję pracownikowi PWiK.

Kontrole te są skutkiem problemu z odprowadzaniem do oczyszczalni, która jest przy pogodzie deszczowej …

Minęły już ponad dwa tygodnie, odkąd zaczął się dramat obywateli Ukrainy.
Jednocześnie zaczął się sprawdzian z człowieczeństwa i niesienia pomocy.Do teraz zaliczyliśmy go na 6!
Sprawdziliśmy się jako społeczeństwo w trosce o tych, którzy uciekają przed wojną i szukają bezpiecznego schronienia.

W tym miejscu należą się wielkie podziękowania Wam wszystkim, …