– 2022 – Marzec

Zapraszamy obywateli Ukrainy, przebywających na terenie naszej gminy, na zajęcia z podstaw języka polskiego.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki, środy i piątki o godzinie 13.30 i 17.00 w Szkole Podstawowej w Sośnicowicach

- budynek byłego gimnazjum (ul. Gimnazjalna 6).

Zajęcia przeznaczone są dla osób …

Organ prowadzący placówki oświatowe w gminie Sośnicowice podjął decyzję o utworzeniu oddziałów przygotowawczych łączonych dla dzieci ukraińskich w wieku szkolnym (szkoła podstawowa) wyłącznie w Szkole Podstawowej im. Juliusza Rogera w Sośnicowicach.W tym celu zostaną przygotowane wnioski w języku ukraińskim i polskim niezbędne do zapisania dziecka do szkoły.

NAUKA W …

Ogłoszenie dla mieszkańców miejscowości

TWORÓG MAŁY
ul. Polna, ul. Leśna,
ul. Brzozowa od numeru 10

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach informuje, że w związku z prowadzonymi pracami na sieci wodociągowej w dniu 31 marca 2022 r. nastąpi przerwa w dostawie wody w godz. od 900 do …

Celem zapewnienia sprawnej obsługi bieżącej  Mieszkańców, informujemy, że obywatele Ukrainy ubiegający się o nadanie numeru PESEL będą obsługiwani  
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 13.00

Ze względu fakt, że sama procedura nadania numeru PESEL zajmuje trochę czasu, prosimy o przestrzeganie godzin przyjmowania stron, aby każdy klient mógł zostać …

Celem zapewnienia sprawnej obsługi bieżącej  Mieszkańców, informujemy, że obywatele Ukrainy ubiegający się o nadanie numeru PESEL będą obsługiwani  
w poniedziałek w godzinach 12.00 - 16.00
od wtorku do piątku w godzinach 8.00 – 13.00

Ze względu fakt, że sama procedura nadania numeru PESEL zajmuje trochę czasu, prosimy o przestrzeganie …

Informujemy,  że Oddział ZUS w Zabrzu organizuje akcję Weekend dla Ukrainy - wsparcie obywateli Ukrainy zainteresowanych założeniem konta na PUE ZUS i złożeniem wniosku.

Placówki ZUS będą pełniły dyżury w dniach:

·         26.03.2022 r. (sobota) w godz. 9.00 - 15.00 w Oddziale ZUS w Zabrzu, Inspektoracie w …

30 i 31 marca 2022 r. w godzinach 17.00 - 19.00 odbędzie się zbiórka najpotrzebniejszych artykułów dla uchodźców z Ukrainy.

Miejsca zbiórki: OSP Kozłów, OSP Trachy, OSP Sierakowice, OSP Sośnicowice, OSP Smolnica, OSP Rachowice,
OSP Tworóg Mały

Potrzebne artykuły:
- ŚNIADANIA (pieczywo, wędlina, sery, warzywa, masło, …

Uwaga!

W piątek, 25 marca 2022 r. o godzinie 15.30 odbędą się zajęcia z podstaw języka polskiego dla dorosłych.

Wszystkich chętnych obywateli Ukrainy, przebywających na terenie naszej gminy, zapraszamy do budynku Szkoły Podstawowej w Sośnicowicach, ul. Gliwicka 21.

Увага!
У п’ятницю, 25 березня 2022 року …

17 marca jury w składnie: Kołodziej Leszek – Burmistrz Sośnicowic, Wilczek Bernard – Zastępca Burmistrza Sośnicowic, Duda Iwona – Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Łanach Wielkich, Kruk Małgorzata – Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sośnicowicach, Mysłek Kinga – Zastępca Przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sośnicowicach, wybrało najlepsze …

Informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach utworzono rachunek bankowy, prowadzony przez Mikołowski Bank Spółdzielczy, o nazwie „Pomoc uchodźcom z Ukrainy”.

Na rachunek można wpłacać środki, które wykorzystane zostaną na pomoc uchodźcom z terenu naszej gminy.

Numer rachunku

14 8436 0003 0000 …

Po dwóch latach ograniczeń związanych z pandemią, w tym niespokojnym dla Europy czasie, zarządzamy:

Chwilowy powrót do normalności!

W tym roku chcemy wrócić do Was z akcją „Radosnych Świąt”.

23 marca (środa) wraz z Sośnicowice -Piękne Miasteczko chcemy ująć na fotografiach Wasze uśmiechnięte twarze. …

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, że będzie przeprowadzana terenie sołectwa Smolnica kontrole prawidłowości odprowadzania wód opadowych i roztopowych.

W związku z tym prosimy o umożliwienia wejścia na posesję pracownikowi PWiK.

Kontrole te są skutkiem problemu z odprowadzaniem do oczyszczalni, która jest przy pogodzie deszczowej …

Minęły już ponad dwa tygodnie, odkąd zaczął się dramat obywateli Ukrainy.
Jednocześnie zaczął się sprawdzian z człowieczeństwa i niesienia pomocy.Do teraz zaliczyliśmy go na 6!
Sprawdziliśmy się jako społeczeństwo w trosce o tych, którzy uciekają przed wojną i szukają bezpiecznego schronienia.

W tym miejscu należą się wielkie podziękowania Wam wszystkim, …