– 2024 – Styczeń

TERMINARZ ZEBRAŃ WIEJSKICH GMINY SOŚNICOWICE:

  • 15 LUTEGO godz. 18.00 – TRACHY (budynek byłej szkoły - ul. Raciborska 31)
  • 19 LUTEGO godz. 18.00 – RACHOWICE (świetlica sołecka – ul. Wiejska 111)
  • 20 LUTEGO godz. 18.00 – ŁANY WIELKIE (świetlica wiejska – ul. Wiejskiej 7)
  • 22 LUTEGO godz. 18.00 – TWORÓG MAŁY (budynek OSP - …

Informacja dla mieszkańców miejscowości: SMOLNICA oraz SOŚNICOWICE (ul. Smolnicka, Graniczna)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach informuje, że w związku z prowadzonymi pracami na sieci wodociągowej w dniu 23 stycznia 2024 r. (wtorek) może być mniejsze ciśnienie wody w sieci oraz mogą nastąpić przerwy w dostawie wody w …

            OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
z  12 stycznia 2024 roku
O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2024 roku 

  Na podstawie art. 59 ust. 1 - ust. 4, art. 57 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r.  o obronie Ojczyzny (Dz. …

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Bezpieczny senior - jak nie dać się oszukać w Internecie” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Webinarium (spotkanie online) …

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego


Badanie ankietowe GUS - Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach.
Od 2 do 20 stycznia 2024 r. na terenie całej Polski, Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi w wylosowanych mieszkaniach, badanie reprezentacyjne dotyczące uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach. Badanie realizowane będzie przede wszystkim telefonicznie.
Celem tego badania jest zebranie danych …

Informujemy Mieszkańców, że z dniem 29.12.2023 roku zostały wycofane papierowe wnioski o wydanie dowodu osobistego.  Zgodnie z powyższym, aby wyrobić dowód osobisty, należy zgłosić się do Urzędu z aktualną fotografią i dowodem tożsamości.

Istnieje również możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną,  jednak,  aby spełniał on wszystkie wymogi, należy zgłosić się w ciągu …

Uprzejmie informujemy, że choinki po okresie świątecznym z posesji zamieszkałych będą odbierane w terminach odbioru odpadów biodegradowalnych. Choinki będą odbierane luzem, w całości bez konieczności rozdrobnienia ich.

Choinki będą odbierane do końca stycznia 2024 r.

Po tym terminie choinki będzie można oddać w pojemniku na BIO bądź …