– 2023 – Wrzesień

NINIEJSZYM INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 11.09.2023 R. DO DNIA 25.09.2023 R. REALIZOWANE BĘDĄ ROBOTY NAWIERZCHNIOWE NAPRAWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 408 – ULICY KOZIELSKIEJ W SIERAKOWICACH - PRZEZ FIRMĘ DROGOPOL SP. Z O.O. NA ZLECENIE ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH.

OGŁOSZENIE
dla mieszkańców miejscowości: ŁANY WIELKIE

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach informuje, że w związku z prowadzonymi pracami na sieci wodociągów  w dniu 4 września 2023 r. (poniedziałek) nastąpi przerwa w dostawie wody w godz. od 900 do 1500

Po ponownym włączeniu wody prosimy o zwrócenie …