– 2023 – czerwiec

Burmistrz Sośnicowic  informuje, że upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w III i IV kwartale 2023 r. oraz w 2024 r. przeprowadzą kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Podczas kontroli będą sprawdzane umowy oraz dokumenty potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych (rachunki, faktury VAT) przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania …

Gmina Sośnicowice zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie dla projektu na zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (w skrócie OZE) na potrzeby budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy Sosnicowice.
Projekt przewidziany jest do złożenia w konkursie w ramach działania FESL.11.0.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii.

W związku …

Szanowni Mieszkańcy,
W nawiązaniu do ogłoszenia o naborze uczestników do udziału
w projekcie, przypominamy, że deklaracje udziału w Projekcie grantowym będzie można składać od dnia 26 czerwca 2023 r. do dnia 07 lipca 2023 r.
Rozpoczęcie przyjmowania deklaracji rozpoczynamy w dniu 26 czerwca 2023r. od godziny 7.30, zgodnie z rozpoczęciem pracy Urzędu.
Dokumenty należy składać w Urzędzie …

Przypominamy, iż zgodnie z procedurą monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”  w terminie od 1 do 30 czerwca 2023 r. należy  złożyć w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach oświadczenie o utrzymywaniu efektów Projektu.

Oświadczenia w wersji papierowej należy składać osobiście w …

Zapraszamy wszystkich na Gminny Dzień Sportu, który odbędzie się 17 czerwca 2023 r. (sobota).

Na boisku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sośnicowicach odbędzie się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza.
Drużyny z terenu naszej gminy (sołectwa, firmy, grupy znajomych) mogą zgłaszać się do 13 czerwca wysyłając skan wypełnionej karty zgłoszeniowej na …

Back to top