– 2022 – sierpień

Drodzy Mieszkańcy,

zapraszamy serdecznie na Dożynki Gminy Sośnicowice, które odbędą się 10 września 2022 r. na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sośnicowicach, ul. Raciborska 39.

Program

14.00 – Msza św. Dożynkowa
15.15 – zbiórka korowodu dożynkowego na parkingu przy OSP Sośnicowice
15.30 – wymarsz korowodu …

Mieszkańcy będący uczestnikami naszego projektu OZE, którzy podpisali  umowę  z Gminą do 31 marca 2022 roku dot. instalacji fotowoltaicznej , zgodnie z nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii, będą dokonywać rozliczenia wytworzonej i pobranej energii elektrycznej na korzystniejszych tzw. „starych zasadach” tj. w systemie netmeteringu.

Niestety …

Urząd Miejski w Sośnicowicach poszukuje dwóch osób do współpracy przy obsłudze wniosków o dodatek węglowy.

Praca na umowę-zlecenie na czas trwania składania wniosków, w godzinach pracy Urzędu.

Wymagania: wykształcenie minimum średnie, obsługa komputera i urządzeń biurowych, komunikatywność.

Do zadań należeć będzie przyjmowanie i sprawdzanie …

W związku z wejściem Ustawy o dodatku węglowym informujemy, że na chwilę obecną wniosek można złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach lub elektronicznie, przy czym wniosek musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub też uwierzytelniony za pomocą Profilu Zaufanego.

Wniosek do pobrania w Urzędzie Miejskim, poniżej lub na stronie …

Stowarzyszenie LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” rozpoczęło prace nad przygotowaniem

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027.

W związku z tym serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Sośnicowice na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 02.09.2022 r. godz. 13:00 – 16:00 w Miejsko –Gminnej Bibliotece Publicznej w …

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Knurów o braku możliwości załatwienia sprawy w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa stawu rybnego o głębokości większej niż 3m poprzez eksploatację złoża kruszywa naturalnego (po udokumentowaniu)”na działkach nr ew. 2258/12, 1527/12, 1528/12, 1529/12 obręb Trachy w Gminie Sośnicowice w wyznaczonym ustawowo terminie.