– 2023 – Maj

Gmina Sośnicowice realizuje projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” dofinansowany z Funduszy Europejskich Realizacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

W ramach projektu zaplanowano realizację …

Gmina Sośnicowice zrealizowała projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wsparcie dzieci i wnuków  byłych pracowników PGR z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” 

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego w celu …

Uchwałą nr LX/466/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. Rada Miejska w Sośnicowicach przyjęła do realizacji „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sośnicowice na lata 2023-2027  z perspektywą do roku 2030 ”. Jest to dokument strategiczny, który wyznacza kierunki dla Gminy Sośnicowice w zakresie …

Gmina Sośnicowice włącza się w akcję „Rodacy-Rodakom na Kresach”.

Dary zbierane będą w dniu Wyprzedaży Garażowej (sobota, 20 maja br.) w budynku OSiR, w godzinach 9.00-12.00.

Więcej o akcji poniżej:

Powiat Gliwicki wraz z Towarzystwem Miłośników Lwowa Oddział w Bytomiu podjął inicjatywę charytatywną pt. …

Gmina Sośnicowice uprzejmie informuje mieszkańców, że do sprzedaży końcowej przeznaczone jest 280 ton węgla w sortymencie:
· Orzech – 170 ton
· Groszek  – 110 ton

Cena wyprzedażowa węgla wynosi 1650 zł brutto za tonę.
Wnioski o zakup preferencyjny można składać w terminie do 30 czerwca 2023 r., natomiast sprzedaż węgla możliwa będzie do 31 lipca 2023 …

Czas wiosennych porządków w pełni.

Zapewne zgromadziło się sporo nam już  niepotrzebnych rzecz, które zamiast wyrzucić, można sprzedać, oddać lub zamienić.

Zapraszamy w sobotę, 20 maja br., w godz. 9.30 – 12.30 na Gminną Wyprzedaż Garażową.

Wyprzedaż odbędzie się na terenie Ośrodka Sportu i …

W dniu dzisiejszym obchodzimy Dzień Strażaka.

Z tej okazji pragniemy serdecznie podziękować wszystkim Druhnom i Druhom ,zarówno tym w służbie zawodowej,
jak i tym z naszych OSP, za bezinteresowną pomoc niesioną w  sytuacji zagrożenia  zdrowia i życia ludzkiego.

Życzymy Wam przede wszystkim nieustannej opieki Waszego patrona św. …

Back to top