– 2022 – Grudzień

Szanowni Państwo

Przed nami nowy 2023 rok. Wszyscy zastanawiamy się jaki będzie, jak sobie poradzimy w zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości. Każdy z nas stara się zmierzyć  ze swoimi planami.

Kończący się rok 2022 był jakże inny od poprzednich, bo kiedy wdawało się, że po kończącym się powoli …

W związku z niedostarczenia pojemników na odpady BIO do wszystkich nieruchomości, informujemy, że podczas najbliższych odbiorów dopuszcza się oddanie tych odpadów w workach.

Dalsza dystrybucja ruszy po 09.01.2023.  

Zachęcamy do zapoznania się z harmonogramem wywozu odpadów na lata 2023-2024

https://www.sosnicowice.pl/harmonogram-wywozu-odpadow-na-lata-2023-2024/

Nieruchomości jednorodzinne:

W dniach od 27.12.2022 do 30.11.2022 będą przeprowadzane, przez Wykonawcę Instalacji, przeglądy wszystkich Kotłów na pelet

Sposób komunikowania się z mieszkańcami w celu umówienia przeglądu:

Przeddzień pracownicy wykonują kilka prób nawiązania połączenia telefonicznego z Użytkownikiem instalacji– w przypadku niepowodzenia, wysyłają sms z informacją kiedy w rejonie będzie …

Gmina Sośnicowice zrealizowała projekt pod nazwą: „Budowa wiaty zadaszonej w Sierakowicach”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020.

Projekt ma na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez …

RGG.6722.1.2022.ET                                                                 Sośnicowice, dnia 21 grudnia 2022 r.

OGŁOSZENIE
Burmistrza Sośnicowic

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnicowice

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.
z 2022 r. …

Od nowego roku bioodpady odbierane będą tylko i wyłącznie w pojemnikach otrzymanych przez firmę świadczącą usługę odbioru odpadów.

W związku z tym od 15 grudnia rozpoczęła się dystrybucja do posesji na terenie gminy Sośnicowice pojemniki na bioodpady. Na ten cel przeznaczone zostaną 240-litrowe kosze w kolorze brązowym.

INFORMACJA

Informujemy, że Urząd Miejski w Sośnicowicach dnia 23 grudnia 2022 roku (piątek) będzie czynny w godzinach od 7.30 do godz. 12.00

Za powstałe niedogodności przepraszamy.

Drodzy Mieszkańcy,

W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 grudnia 2022 roku w sprawie ilości paliwa stałego dostępnego dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego. (Dz.U.2022r. poz. 2493) informujemy, że w przypadku, gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w …

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na organizację zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie Gminy Sośnicowice


Ogłoszenie otwartego konkurs ofert na organizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia na terenie Gminy Sośnicowice na lata 2023-2024

Pragniemy poinformować, że osoby które złożyły w urzędzie miejskim wniosek o zakup węgla, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zostaną telefonicznie powiadomieni przez pracownika urzędu o konieczności dokonania wpłaty na numer rachunku bankowego podanego na stronie internetowej urzędu miejskiego. Numer rachunku można  również otrzymać w urzędzie miejskim. Informacja dotycząca sposobu dokonywania płatności znajduje się również …

Informacja dla osób, które chcą kupić węgiel od gminy

W gminie Sośnicowice dla wpłat za preferencyjny zakup węgla otwarto rachunek bankowy:

- w Mikołowskim Banku Spółdzielczym Oddział Sośnicowice,

- o nazwie:  „Dystrybucja węgla”

- o numerze 73 8436 0003 0000 0600 …