– 2022 – Luty

Burmistrz Sośnicowic wraz z Gminną Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sośnicowicach zaprasza uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Sośnicowice do udziału w konkursie plastycznym pod hasłem „NIE dla przemocy i uzależnień”.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu dostępnym w załączniku oraz w placówkach szkolnych.

Serdecznie zachęcamy …

Drodzy Mieszkańcy,

W piątek opublikowaliśmy informację Powiatu Gliwickiego dotyczącą zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy dla naszych sąsiadów z Ukrainy.

Aby ułatwić Wam możliwość pomocy informujemy, że wszystkie potrzebne rzeczy można dostarczyć w poniedziałek, 28 lutego br. do następujących siedziby OSP:

 • OSP Sośnicowice, ul. Łabędzka 1, w …

Informacja przekazana przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach:

Włączamy się w pomoc rzeczową dla Ukrainy, organizowaną przez Caritas Diecezji Gliwickiej oraz Grupę Niekotrans-Nova Sp.  z o. o. na poczet wsparcia naszych sąsiadów, doświadczających trudnej sytuacji wojennej w swojej ojczyźnie.

Każdy kto chciałby pomóc, może wesprzeć akcję poprzez przekazanie …

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach przystąpiło do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

Osoby zainteresowane tą formą wsparcia proszone są o składanie Karty Zgłoszenia.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w …


Budowa nowego przedszkola w Smolnicy

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego Gminnego Przedszkola w Smolnicy. Lokalizacja: Gmina Sośnicowice, Smolnica ul Szkolna 1. W nowoczesnym, jednopoziomowym budynku znajdują się cztery sale z zapleczem sanitarnym dla maluchów, duża kuchnia z magazynami podręcznymi i chłodnią, pomieszczenia administracyjne, …

Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej w gminie Sośnicowice- Etap II

Przedmiotem projektu jest budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Sośnicowicach, w ramach którego powstanie następująca infrastruktura:

 • plac manewrowy dla min. …

Budowa drogi (ul. Szkolna) w Sośnicowicach i Łanach Wielkich

Zadanie pn. „Budowa drogi (ul. Szkolna) w Sośnicowicach i Łanach Wielkich” zostało zrealizowane w 2019 r. przez konsorcjum firm Inżbud sp. z o. o. oraz Inżbud TT sp. z o. o.
Zakres objął przebudowę ulicy Szkolnej i fragmentu ul. Wesołej na odcinku o długości ok. 0,65 km, …

Ulica Brzozowa położona w miejscowości Tworóg Mały stanowi dla mieszkańców nieruchomości przy niej położonych jedyny dojazd  do posesji. W stanie przed realizacją inwestycji droga była utwardzona tłuczniem. Jej stan techniczny wymagał podjęcia pilnych prac poprawiających jej jakość.
Zakres prac obejmował budowę drogi o nawierzchni z płyt betonowych na długości ok. 330 m z uwzględnieniem …

Stworzenie kompleksowego systemu publicznego transportu zbiorowego poprzez poprawę infrastruktury obsługi pasażerskiej w gminie Sośnicowice- Etap I
Przedmiotem projektu jest zakup dwóch nowoczesnych, ekologicznych, niskopodłogowych autobusów.
Cel główny projektu to zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego na terenie Gminy Sośnicowice poprzez poprawę jakości świadczonych usług przez ZGKiM dzięki zakupowi nowoczesnego, niskoemisyjnego taboru.
Poprawa bezpieczeństwa, wzrost komfortu podróżowania, uwzględnienie potrzeb …

Gmina Sośnicowice realizuje projekt pn.: „Sośnicowice, Pomnik Powstańcom Śląskim - konserwacja zabytkowego obelisku z działaniami upamiętniającymi miejsce pamięci”.
Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa  Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach Programu: Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju.


Wartość projektu:  65 000,00 zł, w tym dofinansowanie: 42 120,00 zł.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury …

Projekty: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Tworogu Małym – budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (Etap I i II)
oraz
Projekt: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Trachach (przysiółki Zamoście i Nowa Wieś) – etap I."

o wartości łącznej: 1 433 558,40 PLN
zostały zrealizowane w latach 2017-2018 przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w Katowicach.

Na obszarze tej miejscowości Trachy i …

„Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice - etap II - budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy wraz z oczyszczalnią ścieków w Trachach”

Projekt obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sośnicowice i Trachy oraz oczyszczalni ścieków o …

Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Sośnicowice - etap I

Projekt dotyczy rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łany Wielkie na obszarze Aglomeracji Sośnicowice o wielkości 3 459 RLM. W zakres projektu wchodzi budowa kanalizacji sanitarnej obejmującej:
- kolektory główne sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o …

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja mająca na celu poprawę jakości życia mieszkańców i walorów turystycznych Gminy Sośnicowice poprzez umożliwienie lokalnej społeczności i osobom odwiedzającym miejscowość  korzystania z ogólnodostępnej i bezpiecznej infrastruktury rekreacyjnej - budowę obiektów strefy aktywnego wypoczynku, sprzyjającej integracji międzypokoleniowej współfinansowana jest ze środków Unii …

Przedmiotem projektu jest doposażenie jednostki OSP poprzez zakup samochodu pożarniczego wyposażonego w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof.
Kluczowym elementem gwarantującym powodzenie akcji ratowniczej jest szybkie dotarcie do miejsca zdarzenia od momentu zawiadomienia OSP, dlatego koniecznym jest posiadanie sprawnych wozów bojowych, które w najważniejszym momencie nie będą zawodzić.
Zakupiony sprzęt zapewni ochronę …

Budowa oświetlenia solarnego wraz z monitoringiem obiektów rekreacyjno-sportowych przy OSiR w Sośnicowicach

Zakres prac obejmował montaż 12 latarń oraz systemu monitoringu na terenie rekreacyjnym przy ulicy Gimnazjalnej w Sośnicowicach. Stanowią one uzupełnienie infrastruktury, która powstała w tym miejscu w poprzednich latach. Poprawa bezpieczeństwa użytkowników oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia aktów chuligaństwa – te cele przyświecały …

Termomodernizacja budynku SP w Bargłówce
Zakres rzeczowy Inwestycji objął:

 • docieplenia przegród budynku (ściany zewnętrzne oraz dach),
 • wymianę kotła oraz dobudowę komina zewnętrznego,
 • wymianę instalacji c.o.


Termomodernizacja budynku SP w Sośnicowicach
Zakres …

Tak, jak pisaliśmy wcześniej, rozpoczął się czas rozliczania podatku dochodowego.

Każdy z nas może 1% swojego podatku przekazać na dowolny cel. Jeśli jednak chcecie, by Wasze pieniądze wspomogły lokalne inicjatywy, poniżej prezentujemy listę odbiorców 1% z terenu naszej gminy.

 1. KS94 Rachowice 593
  KRS 0000270261
  Cel szczegółowy: KS94 …

Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

Od 15 lutego do 29 kwietnia 2022 r. rolnicy utrzymujący w swoich gospodarstwach lochy i produkujący prosięta, którzy zagrożeni są utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19, mogą składać w ARiMR wnioski o wsparcie.

O …

Dzienny Dom Pobytu Senior+ w Sośnicowicach działa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2021 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ . Został utworzony …

Mieszkańcy Gminy Sośnicowice zainteresowani wymianą pokrycia dachowego wykonanego z wyrobów azbestowych
w roku 2022 lub pozbycia się odpadów azbestowych zdeponowanych na swojej nieruchomości proszeni są zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach. Dofinansowaniu podlegać mogą inwestycje wykonane po pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku do Urzędu i podpisaniu umowy zapewniającej dofinansowanie.  
Zasady dofinansowania zostały określone w …

Projekt pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg”

W związku z nieustannymi problemami dotyczącymi dostępności powietrznych pomp ciepła do c.w.u. i …

Drodzy Rodzice,

od przyszłego poniedziałku rozpoczyna się proces rekrutacji w naszych gminnych przedszkolach na rok szkolny 2022/2023 .

Poniżej przedstawiamy cały harmonogram.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w poszczególnych placówkach.

Tam też uzyskacie wszelkie potrzebne informacje.

Dane teleadresowe placówek …

Szanowni podróżni,od 12 lutego 2022 r. planowane jest uruchomienie linii metropolitalnej M100 relacji: Gliwice Plac Piastów – Sośnicowice Centrum Przesiadkowe. Wraz z uruchomieniem linii metropolitalnej M100 zawieszone zostanie funkcjonowanie linii nr 624 (relacji: Gliwice – Sośnicowice), wprowadzone zostaną korekty godzin odjazdów linii nr 924. Godziny odjazdów linii nr 1 Rachowic i nr 2 …

Projekt pn. „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg”

 1. Przyjęto korzystne dla mieszkańców rozwiązania w ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii.