– 2024 – Lipiec

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy, Partnerzy Społeczni i Gospodarczy Gminy oraz wszyscy zainteresowani rozwojem Gminy Sośnicowice !

W związku prowadzeniem prac nad Strategią Rozwoju Gminy Sośnicowice na lata 2025 - 2032,  prosimy o odpowiedź na poniższe pytania zawarte
w ankiecie. Państwa udział w prowadzonych badaniach sondażowych jest ważny, ponieważ zebrane informacje umożliwią określenie …

Informacja Ośrodka Pomocy Społecznej

Informujemy, że od 1 sierpnia do 30 września 2024 r. można składać wnioski o jednorazową wypłatę bonu energetycznego.Bon energetyczny przysługuje za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.                                    

Bon energetyczny przysługuje:

Minister ds. społeczeństwa obywatelskiego i Pełnomocnik ds. przygotowania i sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej ogłaszają nabór kandydatek i kandydatów do Rady Organizacji Pozarządowych ds. Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej.Rada Organizacji Pozarządowych Prezydencji będzie platformą, która umożliwi realizację tych oczekiwań i pomoże w budowaniu silnego partnerstwa między sektorem publicznym …

W dniu 26 czerwca 2024 r. Gmina Sośnicowice oraz Wojewoda Śląski podpisali umowę o udzielenie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadania polegającego na doposażeniu i poprawie standardu stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sierakowicach.

Środki zostały przyznane w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w …

Back to top