– 2023 – sierpień


W związku z organizacją na terenie OSiR w Sośnicowicach dniu 09.09.2023 r. obchodów Dożynek Gminy Sośnicowice, informujemy o zmianie organizacji ruchu pojazdów w tym dniu w ciągu ulicy Gimnazjalnej.
Pas ruchu ulicy Gimnazjalnej przyległy do ścieżki rowerowej będzie służył jako parking dla pojazdów osobowych na odcinku od posesji nr 36 do pętli autobusowej przy …

Przypominamy, iż stawka opłaty za jednego mieszkańca wynosi:

  • 41,24 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny,
  • 123,72 zł miesięcznie od każdego mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny (opłata podwyższona za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
  • zwalnia się z części opłaty …

9 września br. zapraszamy na Dożynki Gminy Sośnicowice.

Zapraszamy do wspólnej zabawy – szczególnie do uczestnictwa w korowodzie dożynkowych. Scenkę do konkursu należy zgłosić na formularzu zamieszczonym poniżej do 28 sierpnia. Na zgłoszonych uczestników czekają atrakcyjne nagrody.

W tym roku zapraszamy do korowodu właścicieli kosiarek-traktorków. Zachęcamy, by …

W dniu 7 sierpnia 2023 r. nastąpiło oficjalne otwarcie oczyszczalni ścieków oraz zakończenie etapu projektu „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice – etap II – budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy wraz z oczyszczalnią ścieków w Trachach”. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Przewodnicząca Rady Miejskiej Regina Bargiel wraz z …

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z zakończeniem inwestycji przez Gminę Sośnicowice w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości  Sośnicowice i Trachy informujemy, iż istnieje możliwość podłączenia Państwa nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, co zarazem jest obowiązkiem wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wnioski o warunki …

Informujemy o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego „Zielone Gminy – energia z OZE na terenie gmin partnerskich: Pyskowice, Pilchowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Wielowieś”.

Informujemy, że zgodnie z uchwałą UCHWAŁA NR LXII/481/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r., podpisana została w dniu 28.07.2023 r. umowa partnerska, w której partnerem wiodącym jest …

Back to top