– 2023 – Marzec

UWAGA ! Ważna informacja dla uczestników projektu OZE posiadających instalację fotowoltaiczną  (dotyczy umowy z Tauronem i zasad rozliczania)

Od kilku dni, Mieszkańcy będący uczestnikami naszego projektu OZE, którzy w ramach projektu mają zamontowaną instalację fotowoltaiczną, informują nas o otrzymaniu z Tauronu aneksu do Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej wraz z usługą …

PROTOKÓŁ z posiedzenia Komisji Konkursowej Konkursu Plastycznego „NIE dla przemocy i uzależnień”

organizowanego przez Burmistrza Sośnicowic przy współudziale Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sośnicowicach

Na konkurs wpłynęło 37 prac z 4 szkół podstawowych z obszaru gminy Sośnicowice.

Prace konkursowe oceniała Komisja w składzie:

Ogłoszenie dla mieszkańców miejscowości
-Tworóg Mały
-Sierakowice  strona ulicy Wiejskiej od nr 29 w kierunku Goszyc oraz ulic przyległych po stronie ul. Wiejskiej, Kozielska,  lewa część Sierakowic w kierunku Goszyc tj. Kozielska (za blokami),  Tworogowska, Leśna, Pocztowa

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach informuje, że w związku z prowadzonymi pracami na sieci …

Informacja ZGKiM

Dla mieszkańców miejscowości: Bargłówka, Łany Wielkie, Sośnicowice,
Trachy

Informujemy, że w związku z AWARIĄ głównego wodociągu w Sośnicowicach występuje przerwa w dostawie wody.

Przewidywany czas usunięcia awarii - do godziny 16.30 w poniedziałek 13.03.2023 r.

Po ponownym włączeniu wody prosimy …

Informacja LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska"

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju w nowym okresie programowania zapraszamy reprezentantów wszystkich sektorów: społeczny, gospodarczy i publiczny  z wszystkich gmin obszaru LGD do aktywnego udziału w pracach Zespołu ds.  LSR.

Celem działalności zespołu jest opiniowanie i konsultowanie …

Informacja Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Gliwicach:

ZAPROSZENIE DLA ROLNIKÓW

Zaproszenie na szkolenie „Zmiany w płatnościach bezpośrednich w 2023 roku i inne możliwości pozyskania dofinansowania”

W dniu 24.03.2023 r. o godz. 09:00 w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Sośnicowicach przy ul. Szprynek 1