– 2024 – kwiecień

Informacja Urzędu Statystycznego w Katowicach:

W terminie od 2 kwietnia do 29 maja 2024 roku na terenie całego kraju realizowane jest badanie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w gospodarstwach domowych i wśród osób indywidualnych - SSI-10G oraz SSI-10I. Wykorzystanie ICT w gospodarstwach domowych jest badaniem ankietowym, reprezentacyjnym (co oznacza, że uczestniczą …

Szanowni Mieszkańcy Informujemy, że w okręgu wyborczym nr 1 w niedzielnych wyborach do Rady Miejskiej w Sośnicowicach dwie kandydatki na radną otrzymały taką samą ilość głosów. Pani Beata Socha-Magiera 138 głosów i Pani Irena Musioł 138 głosów. Dlatego Miejska Komisja Wyborcza w Sośnicowicach na podstawie art. 443 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 …

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 791/495/VI/2024 zatwierdził listę projektów zawierającą wyniki prac komisji oceny projektów w ramach naboru nr FESL.10.06-IZ.01-010/23 dla działania FESL 10.6 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty grantowe i parasolowe.

Do konkursu wpłynęło 50 wniosków złożonych przez gminy oraz partnerstwa gmin na kwotę …

Drodzy Mieszkańcy,w związku z licznymi zapytaniami dot. organizowanego dnia 10 kwietnia br. w Szkole Podstawowej w Sośnicowicach spotkania informacyjnego dot. dotacji z programu „Czyste Powietrze”, pragniemy poinformować, że zarówno Gmina Sośnicowice jak i Ekodoradca Gminy Sośnicowice NIE SĄ organizatorami tego spotkania.Spotkanie organizowane jest przez prywatną firmę, która w żaden sposób nie współpracuje z …

Szanowni Mieszkańcy!

 Przypominamy o obowiązku umieszczenia w widocznym miejscu - na ścianie frontowej budynku lub ogrodzeniu posesji - tabliczki z numerem porządkowym.

 Obowiązek ten wynika z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zgodnie z którą  tabliczka powinna być umieszczona w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o …

Powiat Gliwicki przyjął uchwałę, zgodnie z którą Spółki Wodne mogą się ubiegać o dotację na bieżącą działalność w roku 2024 r.

Termin składania wniosków - do 15 kwietnia 2024 r. Więcej informacji w komunikacie poniżej oraz bezpośrednio w Starostwie Powiatowym w Gliwicach.

Back to top