Szanowni Mieszkańcy,
uprzejmie informujemy, że od 16 września do 15 października 2022 roku na terenie Gminy Sośnicowice realizowane są badania ankietowe związane z opracowywaniem „Diagnozy społecznej – współczesne zagrożenia w środowisku lokalnym” oraz „Diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie”.
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania skutecznych strategii mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym w naszej Gminie.
Badania realizowane są metodą internetową – kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższych linkach: https://mieszkaniecsosnicow.webankieta.pl/ 

https://mieszkaniecprzemoc.webankieta.pl/

Powyższe diagnozy zostaną sfinansowane ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.

Serdecznie zachęcamy do udziału w badaniach.