– 2022 – październik

Już 18 listopada 2022 roku odbędzie się kolejna edycja Gminnego Konkursu Gwary Śląskiej, organizowanego przez Gminę Sośnicowice we współpracy z Radną Rady Powiatu Gliwickiego - Teresą Szymońską.

W konkursie może wziąć udział każdy mieszkaniec naszej gminy.

Termin zgłaszania mija 9 listopada. Szczegóły w regulaminie.

Zgodnie z art.8 Ustawy o petycjach (t.j. Dz.U.2018 poz.870) proszę o umieszczenie na stronie  internetowej poniższej petycji.

Data złożenia petycji 14.10.2022 r.

Zgodnie z art.4 ust .3 Ustawy o petycjach (t.j. Dz.U.2018 poz.870) Wnoszący wyraził zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję danych osobowych podmiotu …

Drodzy Mieszkańcy,
mając na uwadze obecną sytuację na rynku paliw stałych Gmina Sośnicowice rozważa możliwość przyjęcie zadania zleconego, jakim jest dystrybucja węgla dla swoich mieszkańców.
W związku z tym prosimy o udział w ankiecie, abyśmy wiedzieli, jakie jest zainteresowanie i zapotrzebowanie.
Informujemy, że planowana jest sprzedaż tylko dwóch rodzajów opału – groszek- orzech lub miał. Węgiel …

  • 24 PAŹDZIERNIKA godz. 18.00 – KOZŁÓW (budynek OSP Kozłów - ul.Łabędzka 2)
  • 25 PAŹDZIERNIKA godz. 18.00 – ŁANY WIELKIE (świetlica wiejska przy ul. Wiejskiej 9)
  • 7 LISTOPADA godz. 18.00 – SIERAKOWICE (budynek OSP - ul. Wiejska 67)
  • 8 LISTOPADA godz. 18.00 – RACHOWICE (salka przy plebanii – ul. Wiejska 9)
  • 14 LISTOPADA godz. 18.00  – TRACHY (budynek …

Starostwo Powiatowe w Gliwicach realizuje program bezpłatnych badań profilaktycznych w kierunku boreliozy. Badania finansowane są w całości przez powiat gliwicki.

W ramach realizacji programu organizowane będą bezpłatne badania w kierunku boreliozy oraz organizowane będą wykłady poświęcone tematyce kleszcza jako przyczyny chorób odkleszczowych, boreliozie,  jej objawom, właściwej diagnostyce i profilaktyce.