NINIEJSZYM INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 11.09.2023 R. DO DNIA 25.09.2023 R. REALIZOWANE BĘDĄ ROBOTY NAWIERZCHNIOWE NAPRAWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 408 – ULICY KOZIELSKIEJ W SIERAKOWICACH – PRZEZ FIRMĘ DROGOPOL SP. Z O.O. NA ZLECENIE ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH.