Montując nowe źródło ciepła (we własnym zakresie bądź w ramach programu gminnego) pamiętaj, że masz obowiązek zgłosić to do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) w terminie 14 dni od dnia jego pierwszego uruchomienia.

Aktualizacja wymaga złożenia nowej deklaracji w Urzędzie Miejskim bądź, jeśli posiadasz profil zaufany albo podpis elektroniczny, możesz deklarację złożyć samodzielnie.

Za brak złożenia deklaracji z informacją o nowo zainstalowanym źródle ciepła do CEEB grozi kara do 5000 zł! Zgłoszenie to dotyczy każdego sposobu zaopatrywania domów w ciepło i ciepłą wodę.