– Aktualności

Wracają zajęcia nauki i doskonalenia jazdy na rolkach

Zajęcia odbywać się będą w soboty: 29.06., 06.07., 13.07., 20.07., 27.07., 03.08., 10.08.2024 na terenie OSiR (Skate Park) od strony ul. Gimnazjalnej w Sośnicowicach Zapisy pod numerem telefonu (32) 335 86 34 do dnia 24 czerwca 2024 r. do godziny 14:00

Gmina Sośnicowice wraz z Ekodoradzcą Gminy Sośnicowice serdecznie zapraszają do udziału w grze terenowej „Lufcik na tropie czystego powietrza”, która odbędzie się na terenie Gminy Sośnicowice w dniu 29 czerwca 2024 roku, w godz. od 16:00 do 19:00.

Gra jest organizowana w ramach projektu LIFE „Śląskie. Przywracamy błękit”, który …

Drodzy Mieszkańcy,ze względów technicznych, mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo wszystkich uczestników, zmuszeni jesteśmy odwołać planowany na 22 czerwca Piknik Strażacki.Piknik zostanie przełożony na inny termin.Informacje o nowej dacie podamy, gdy tylko zostanie ustalona.

Informacja dla mieszkańców miejscowości: Sośnicowice

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej informuje, że w związku z pracami na głównym wodociągu
w Sośnicowicach występuje przerwa w dostawie wody.

Przewidywany czas przywrócenia dostaw wody – do godziny 13.00 w poniedziałek 10.06.2024 r.

Po ponownym włączeniu wody prosimy o …

Zapraszamy wszystkich na Gminny Dzień Sportu, który odbędzie się 15 czerwca 2024 r. (sobota).

Na boisku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sośnicowicach odbędzie się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza oraz Turniej Siatkówki Plażowej.
Drużyny z terenu naszej gminy (sołectwa, firmy, grupy znajomych) mogą zgłaszać się do 10 czerwca wysyłając skan …

Przypominamy, iż zgodnie z procedurą monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”  w terminie od 1 do 30 czerwca 2024 r. należy  złożyć oświadczenie o utrzymywaniu efektów Projektu.

Oświadczenia w wersji papierowej należy składać w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach osobiście w …

Ogłoszenie Burmistrza Sośnicowic o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnicowice - dotyczącym części terenów objętych zmianą planu

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. …

27 maja to święto Pracowników Samorządowych.

Z tej okazji pragniemy podziękować wszystkim Pracownikom Jednostek Samorządu Terytorialnego za ich codzienną pracę na rzecz gminy, miasta, powiatu i województwa. Przekazujemy wyrazy uznania za trud pracy, zaangażowanie i działanie na rzecz lokalnych społeczności.

Życzymy Wam satysfakcji pracy, sukcesów zawodowych, przychylności …

Zapraszamy wszystkich Skaciorzy na Turniej Skata o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej, który odbędzie się 6 czerwca 2024 r. o godz. 16.00 w świetlicy Wiejskiej w Łanach Wielkich.

Zapisy w dniu turnieju.

Szczegóły w Regulaminie.

Zapraszamy do udziału!

Ogłoszenie dla mieszkańców miejscowości Łany Wielkie ul. Polna, ul. Boczna, ul. Wesoła nr 25, 40, 42, ul. Wiejska, numery parzyste od 40, numery nieparzyste od 37 do 59 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach informuje, że w związku z prowadzonymi pracami na sieci wodociągowej w dniu 15 maja 2024 r. (środa) nastąpi …

Już dziś planujcie sobie czas na nasz Piknik Zdrowia, który organizujemy wspólnie z Laboratorium Lab-Med i naszym Ośrodkiem Zdrowia.
W czasie Pikniku będzie mogli dowiedzieć się wielu ciekawy informacji o zdrowiu, profilaktyce - szczególnie raka szyjki macicy i o endometriozie, będzie można wykonać pomiar ciśnienia i zbadać poziom cukru. Na uczestników czekać będzie …

Szanowni Mieszkańcy Informujemy, że w okręgu wyborczym nr 1 w niedzielnych wyborach do Rady Miejskiej w Sośnicowicach dwie kandydatki na radną otrzymały taką samą ilość głosów. Pani Beata Socha-Magiera 138 głosów i Pani Irena Musioł 138 głosów. Dlatego Miejska Komisja Wyborcza w Sośnicowicach na podstawie art. 443 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 …

Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 791/495/VI/2024 zatwierdził listę projektów zawierającą wyniki prac komisji oceny projektów w ramach naboru nr FESL.10.06-IZ.01-010/23 dla działania FESL 10.6 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii - projekty grantowe i parasolowe.

Do konkursu wpłynęło 50 wniosków złożonych przez gminy oraz partnerstwa gmin na kwotę …

Drodzy Mieszkańcy,w związku z licznymi zapytaniami dot. organizowanego dnia 10 kwietnia br. w Szkole Podstawowej w Sośnicowicach spotkania informacyjnego dot. dotacji z programu „Czyste Powietrze”, pragniemy poinformować, że zarówno Gmina Sośnicowice jak i Ekodoradca Gminy Sośnicowice NIE SĄ organizatorami tego spotkania.Spotkanie organizowane jest przez prywatną firmę, która w żaden sposób nie współpracuje z …

Szanowni Mieszkańcy!

 Przypominamy o obowiązku umieszczenia w widocznym miejscu - na ścianie frontowej budynku lub ogrodzeniu posesji - tabliczki z numerem porządkowym.

 Obowiązek ten wynika z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, zgodnie z którą  tabliczka powinna być umieszczona w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o …

Życzymy, by zbliżające się Święta Wielkiej Nocy przyniosły wiosenną radość, optymizm, spokój
 i pogodę ducha.

Niech będzie to czas odpoczynku, spotkań w gronie rodziny i przyjaciół, przy stole pełnym tradycyjnych potraw, wśród gwaru rozmów i śmiechu, z nadzieją w sercu, że …

Z przyjemnością informujemy, że projekty trzech sołectw naszej Gminy znalazły się wśród wybranych do dofinansowania w ramach Marszałkowskiego Konkursu "Inicjatywa Sołecka" w 2024 roku.

• Spotkanie aktywizujące dla mieszkańców Smolnicy
• Zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego (Bargłówka)
• Rachowickie Kino pod Chmurką
W ramach powyższych zadań mieszkańcy będą mogli między innymi wziąć udział …

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych, zamieszkałych na terenie Gminy Sośnicowice, do udziału w ArtFestiwalu Gminy Sośnicowice.

Festiwal odbędzie się w dniach 15-16 kwietnia br., finał natomiast 18 kwietnia 2024 r. (godzina zostanie podana w terminie późniejszym).

Termin zgłaszania uczestników – do 09 kwietnia br.
Uczniów uczęszczających do szkół podstawowych z terenu Gminy zgłaszają …

Gmina Sośnicowice, Ekodoradca Gminy Sośnicowice, Manufaktura Kultury, Miejsko-Gminna Biblioteka Publioczna w Sośnicowicach oraz Rada Mieszkańców Sośnicowic zaprasza na

Gminne Powitanie Wiosny

Zapraszamy wszystkich: dzieci, młodzież i dorosłych, na Gminne Powitanie Wiosny, które odbędzie się 21 marca 2024 r. w godz. 16.00-19.00 w sali …

Ogłoszenie dla mieszkańców miejscowości:

 Łany Wielkie,  Sośnicowice Osiedle, Sośnicowice ulica Powstańców z ulicami bocznymi tj. Młyńska, Zielona i Dolna oraz ulica Kozielska od skrzyżowania z Powstańców w kierunku Sierakowic.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach informuje, że w związku z prowadzonymi pracami na sieci wodociągowej w …

Montując nowe źródło ciepła (we własnym zakresie bądź w ramach programu gminnego) pamiętaj, że masz obowiązek zgłosić to do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) w terminie 14 dni od dnia jego pierwszego uruchomienia.

Aktualizacja wymaga złożenia nowej deklaracji w Urzędzie Miejskim bądź, jeśli posiadasz profil zaufany albo podpis elektroniczny, możesz …

Informacja Jednostki Wojskowej AGAT dla sołectwa Smolnica

"Komunikat dla Mieszkańców,

Chcielibyśmy poinformować, że w dniach 26-28.02.2024 r.  rozpoczną się ćwiczenia wojskowe z użyciem śmigłowców wojskowych. Ćwiczenia te są częścią naszego zaangażowania w zapewnienie bezpieczeństwa oraz przygotowania na wszelkie ewentualności. To wyjątkowe wydarzenie, które przyczyni się do wzmocnienia …

W dniu 20 lipca 2022 r. Rada Miejska, na wniosek Burmistrza Sośnicowic, podjęła uchwałę
nr XLVIII/383/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sośnicowice. Zmiana miejscowego planu opracowywana jest na podstawie istniejącego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sośnicowice, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia …

Drodzy Mieszkańcy,
Powiat Gliwicki zaprasza na bezpłatne spotkanie profilaktyczne dotyczące raka jelita grubego.
Spotkanie odbędzie się 14 lutego o godz.17.00 w sali Gminnego Centrum Kulturalno-Społecznego w Sośnicowicach (ul. Szprynek 1).
Czas trwania to około 45 minut.
Wykład przeprowadzą znani i doświadczeni lekarze Narodowego Instytutu Onkologii z Gliwic.

Więcej informacji dot.spotkania pod numerem telefonu 32 …

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej informuje, że z dniem 05.02.2024 zmienia ulegają godziny kursowania autobusów linii 1 i 2:

Linia nr 1 – kurs z Centrum przesiadkowego z godziny 18:25 na 18:32;

Linia nr 2 – kurs Bargłówka Pętla z godziny 7:20 na 7:16.

TERMINARZ ZEBRAŃ WIEJSKICH GMINY SOŚNICOWICE:

  • 15 LUTEGO godz. 18.00 – TRACHY (budynek byłej szkoły - ul. Raciborska 31)
  • 19 LUTEGO godz. 18.00 – RACHOWICE (świetlica sołecka – ul. Wiejska 111)
  • 20 LUTEGO godz. 18.00 – ŁANY WIELKIE (świetlica wiejska – ul. Wiejskiej 7)
  • 22 LUTEGO godz. 18.00 – TWORÓG MAŁY (budynek OSP - …