– Aktualności

NINIEJSZYM INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 11.09.2023 R. DO DNIA 25.09.2023 R. REALIZOWANE BĘDĄ ROBOTY NAWIERZCHNIOWE NAPRAWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 408 – ULICY KOZIELSKIEJ W SIERAKOWICACH - PRZEZ FIRMĘ DROGOPOL SP. Z O.O. NA ZLECENIE ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH.

OGŁOSZENIE
dla mieszkańców miejscowości: ŁANY WIELKIE

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach informuje, że w związku z prowadzonymi pracami na sieci wodociągów  w dniu 4 września 2023 r. (poniedziałek) nastąpi przerwa w dostawie wody w godz. od 900 do 1500

Po ponownym włączeniu wody prosimy o zwrócenie …


W związku z organizacją na terenie OSiR w Sośnicowicach dniu 09.09.2023 r. obchodów Dożynek Gminy Sośnicowice, informujemy o zmianie organizacji ruchu pojazdów w tym dniu w ciągu ulicy Gimnazjalnej.
Pas ruchu ulicy Gimnazjalnej przyległy do ścieżki rowerowej będzie służył jako parking dla pojazdów osobowych na odcinku od posesji nr 36 do pętli autobusowej przy …

9 września br. zapraszamy na Dożynki Gminy Sośnicowice.

Zapraszamy do wspólnej zabawy – szczególnie do uczestnictwa w korowodzie dożynkowych. Scenkę do konkursu należy zgłosić na formularzu zamieszczonym poniżej do 28 sierpnia. Na zgłoszonych uczestników czekają atrakcyjne nagrody.

W tym roku zapraszamy do korowodu właścicieli kosiarek-traktorków. Zachęcamy, by …

W dniu 7 sierpnia 2023 r. nastąpiło oficjalne otwarcie oczyszczalni ścieków oraz zakończenie etapu projektu „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice – etap II – budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sośnicowice i Trachy wraz z oczyszczalnią ścieków w Trachach”. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Przewodnicząca Rady Miejskiej Regina Bargiel wraz z …

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z zakończeniem inwestycji przez Gminę Sośnicowice w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej na terenie miejscowości  Sośnicowice i Trachy informujemy, iż istnieje możliwość podłączenia Państwa nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, co zarazem jest obowiązkiem wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wnioski o warunki …

Informujemy o przystąpieniu do realizacji projektu partnerskiego „Zielone Gminy – energia z OZE na terenie gmin partnerskich: Pyskowice, Pilchowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Wielowieś”.

Informujemy, że zgodnie z uchwałą UCHWAŁA NR LXII/481/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r., podpisana została w dniu 28.07.2023 r. umowa partnerska, w której partnerem wiodącym jest …

W związku z dużym zainteresowaniem (szczególnie wśród dzieci) lipcowymi zajęciami nauki i doskonalenia jazdy na rolkach, informujemy, iż ww. zajęcia odbędą się również w sierpniu.

Zajęcia odbywają się w soboty 5, 12, 19 i 26 sierpnia 2023 r.

Zapisy telefonicznie: (32) 335 86 34 - zapisy trwają …

Ogłoszenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach

dla mieszkańców miejscowości: Sośnicowice,  Łany Wielkie,  Trachy  i Bargłówka

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach informuje, że w związku
z  usuwaniem awarii w dniu 19 lipca 2023 r. nastąpi przerwa w dostawie wody w godz. od 900 do …

Drodzy Mieszkańcy,

informujemy, że od poniedziałku, 17 lipca br., rozpocznie się remont drogi DW 408. Remont prowadzić będzie firma DROGOPOL sp. z o.o. na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Zakres prac obejmuje:
- pielęgnacyjne przycięcie drzewostanu ( głównie usunięcie posuszu, oraz gałęzi wchodzących w skrajnię drogi),
- oczyszczenie rowu z namułu,
- wymiana krawężnika betonowego, …

Burmistrz Sośnicowic  informuje, że upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w III i IV kwartale 2023 r. oraz w 2024 r. przeprowadzą kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Podczas kontroli będą sprawdzane umowy oraz dokumenty potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych (rachunki, faktury VAT) przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania …

Gmina Sośnicowice zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie dla projektu na zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (w skrócie OZE) na potrzeby budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy Sosnicowice.
Projekt przewidziany jest do złożenia w konkursie w ramach działania FESL.11.0.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii.

W związku …

Szanowni Mieszkańcy,
W nawiązaniu do ogłoszenia o naborze uczestników do udziału
w projekcie, przypominamy, że deklaracje udziału w Projekcie grantowym będzie można składać od dnia 26 czerwca 2023 r. do dnia 07 lipca 2023 r.
Rozpoczęcie przyjmowania deklaracji rozpoczynamy w dniu 26 czerwca 2023r. od godziny 7.30, zgodnie z rozpoczęciem pracy Urzędu.
Dokumenty należy składać w Urzędzie …

Przypominamy, iż zgodnie z procedurą monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”  w terminie od 1 do 30 czerwca 2023 r. należy  złożyć w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach oświadczenie o utrzymywaniu efektów Projektu.

Oświadczenia w wersji papierowej należy składać osobiście w …

Zapraszamy wszystkich na Gminny Dzień Sportu, który odbędzie się 17 czerwca 2023 r. (sobota).

Na boisku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sośnicowicach odbędzie się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza.
Drużyny z terenu naszej gminy (sołectwa, firmy, grupy znajomych) mogą zgłaszać się do 13 czerwca wysyłając skan wypełnionej karty zgłoszeniowej na …

Gmina Sośnicowice włącza się w akcję „Rodacy-Rodakom na Kresach”.

Dary zbierane będą w dniu Wyprzedaży Garażowej (sobota, 20 maja br.) w budynku OSiR, w godzinach 9.00-12.00.

Więcej o akcji poniżej:

Powiat Gliwicki wraz z Towarzystwem Miłośników Lwowa Oddział w Bytomiu podjął inicjatywę charytatywną pt. …

Gmina Sośnicowice uprzejmie informuje mieszkańców, że do sprzedaży końcowej przeznaczone jest 280 ton węgla w sortymencie:
· Orzech – 170 ton
· Groszek  – 110 ton

Cena wyprzedażowa węgla wynosi 1650 zł brutto za tonę.
Wnioski o zakup preferencyjny można składać w terminie do 30 czerwca 2023 r., natomiast sprzedaż węgla możliwa będzie do 31 lipca 2023 …

Czas wiosennych porządków w pełni.

Zapewne zgromadziło się sporo nam już  niepotrzebnych rzecz, które zamiast wyrzucić, można sprzedać, oddać lub zamienić.

Zapraszamy w sobotę, 20 maja br., w godz. 9.30 – 12.30 na Gminną Wyprzedaż Garażową.

Wyprzedaż odbędzie się na terenie Ośrodka Sportu i …

W dniu dzisiejszym obchodzimy Dzień Strażaka.

Z tej okazji pragniemy serdecznie podziękować wszystkim Druhnom i Druhom ,zarówno tym w służbie zawodowej,
jak i tym z naszych OSP, za bezinteresowną pomoc niesioną w  sytuacji zagrożenia  zdrowia i życia ludzkiego.

Życzymy Wam przede wszystkim nieustannej opieki Waszego patrona św. …

Uwaga!

Urząd Miejski pragnie poinformować, że do dnia 30 kwietnia 2023 r. realizuje sprzedaż węgla.

Osoby, których wniosek został  pozytywnie zweryfikowany, proszone są o wpłatę należności za węgiel na konto urzędu 73 8436 0003 0000 0600 0909 0113.

W związku z planowanymi pracami naprawczymi nawierzchni ulicy Powstańców w Sośnicowicach informujemy, iż w dniu 22 kwietnia tj sobota i w dniu 22 będą prace utrudniający przejazd przez ulicę Powstańców od zabudowań przy ul. Powstańców 1 do zabudowań ul. Powstańców 45 w Sośnicowicach. W związku z powyższym mogą nastąpić utrudnienia w przejeździe, a nawet wyjeździe z posesji …

W związku z planowanymi pracami naprawczymi nawierzchni ulicy Powstańców w Sośnicowicach informujemy, iż w dniach od 17 kwietnia do 27 kwietnia włącznie, prowadzone będą prace utrudniający przejazd przez ulicę Powstańców od zabudowań przy ul. Powstańców 1 do zabudowań ul. Powstańców 45 w Sośnicowicach. W związku z powyższym mogą nastąpić utrudnienia w przejeździe, a nawet wyjeździe z posesji …