Zdjęcie ukazujące węgiel kamienny

Drodzy Mieszkańcy,
mając na uwadze obecną sytuację na rynku paliw stałych Gmina Sośnicowice rozważa możliwość przyjęcie zadania zleconego, jakim jest dystrybucja węgla dla swoich mieszkańców.
W związku z tym prosimy o udział w ankiecie, abyśmy wiedzieli, jakie jest zainteresowanie i zapotrzebowanie.
Informujemy, że planowana jest sprzedaż tylko dwóch rodzajów opału – groszek- orzech lub miał. Węgiel pochodzi z importu.
Prawo do zakupu będę miały tylko osoby, które złożyły deklarację CEEB i posiadają uprawnienia do dodatku węglowego.
Dodatkowo, w momencie ewentualnego przystąpienia do łańcucha dystrybucji, ustalone zostaną kryteria pierwokupu opału.
Ankietę można wypełniać do 24 października 2022 r.
https://forms.gle/vXTWr4C2deV4ZJ8w8