Ogłoszenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej


Ogłoszenie dla mieszkańców miejscowości: Bargłówka, Łany Wielkie, Rachowice, Sierakowice, Smolnica, Sośnicowice, Trachy, Tworóg Mały

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach informuje, iż w związku z falą upałów
i znacznym wzrostem zużycia wody pobieranej z sieci wodociągowej, w celu uniknięcia przerw w dostawie wody, apeluje się do mieszkańców o niewykorzystywanie wody do innych potrzeb niż socjalno – bytowe.

 Prosimy o niepobieranie wody z sieci wodociągowej do podlewania trawników, ogródków, napełniania basenów oraz innych czynności nie związanych z potrzebami socjalno – bytowymi.

 Wszystkich odbiorców sieci wodociągowej prosimy o racjonalne i oszczędne gospodarowanie wodą pitną, a także o wyrozumiałość wobec zaistniałych trudności.