– Anna Górecka

Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Dopłaty do kukurydzy – wnioski do 29 lutego, biura powiatowe czynne dłużej

Dokumenty od producentów kukurydzy poszkodowanych w wyniku trudnej sytuacji w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy biura powiatowe ARiMR przyjmują do 29 lutego …

Od 26  lutego 2024 r. rozpocznie się rekrutacja dzieci na wolne miejsca do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sośnicowice.

Nabór dzieci na nowy rok szkolny do przedszkoli będzie się odbywał za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego pod adresem: gminasosnicowice.formico.pl

Do korzystania z elektronicznego systemu naboru niezbędny jest komputer bądź  …

Montując nowe źródło ciepła (we własnym zakresie bądź w ramach programu gminnego) pamiętaj, że masz obowiązek zgłosić to do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) w terminie 14 dni od dnia jego pierwszego uruchomienia.

Aktualizacja wymaga złożenia nowej deklaracji w Urzędzie Miejskim bądź, jeśli posiadasz profil zaufany albo podpis elektroniczny, możesz …

Informacja Jednostki Wojskowej AGAT dla sołectwa Smolnica

"Komunikat dla Mieszkańców,

Chcielibyśmy poinformować, że w dniach 26-28.02.2024 r.  rozpoczną się ćwiczenia wojskowe z użyciem śmigłowców wojskowych. Ćwiczenia te są częścią naszego zaangażowania w zapewnienie bezpieczeństwa oraz przygotowania na wszelkie ewentualności. To wyjątkowe wydarzenie, które przyczyni się do wzmocnienia …

Zapraszamy serdecznie rolników do wzięcia udziału w XXI Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych, małych jak i dużych, do wzięcia udziału w XXI Edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent RP Andrzej Duda.

Konkurs organizowany …

W dniu 20 lipca 2022 r. Rada Miejska, na wniosek Burmistrza Sośnicowic, podjęła uchwałę
nr XLVIII/383/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sośnicowice. Zmiana miejscowego planu opracowywana jest na podstawie istniejącego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Sośnicowice, przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia …

Drodzy Mieszkańcy,
Powiat Gliwicki zaprasza na bezpłatne spotkanie profilaktyczne dotyczące raka jelita grubego.
Spotkanie odbędzie się 14 lutego o godz.17.00 w sali Gminnego Centrum Kulturalno-Społecznego w Sośnicowicach (ul. Szprynek 1).
Czas trwania to około 45 minut.
Wykład przeprowadzą znani i doświadczeni lekarze Narodowego Instytutu Onkologii z Gliwic.

Więcej informacji dot.spotkania pod numerem telefonu 32 …

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej informuje, że z dniem 05.02.2024 zmienia ulegają godziny kursowania autobusów linii 1 i 2:

Linia nr 1 – kurs z Centrum przesiadkowego z godziny 18:25 na 18:32;

Linia nr 2 – kurs Bargłówka Pętla z godziny 7:20 na 7:16.

TERMINARZ ZEBRAŃ WIEJSKICH GMINY SOŚNICOWICE:

  • 15 LUTEGO godz. 18.00 – TRACHY (budynek byłej szkoły - ul. Raciborska 31)
  • 19 LUTEGO godz. 18.00 – RACHOWICE (świetlica sołecka – ul. Wiejska 111)
  • 20 LUTEGO godz. 18.00 – ŁANY WIELKIE (świetlica wiejska – ul. Wiejskiej 7)
  • 22 LUTEGO godz. 18.00 – TWORÓG MAŁY (budynek OSP - …

Informacja dla mieszkańców miejscowości: SMOLNICA oraz SOŚNICOWICE (ul. Smolnicka, Graniczna)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sośnicowicach informuje, że w związku z prowadzonymi pracami na sieci wodociągowej w dniu 23 stycznia 2024 r. (wtorek) może być mniejsze ciśnienie wody w sieci oraz mogą nastąpić przerwy w dostawie wody w …

            OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
z  12 stycznia 2024 roku
O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2024 roku 

  Na podstawie art. 59 ust. 1 - ust. 4, art. 57 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r.  o obronie Ojczyzny (Dz. …

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Bezpieczny senior - jak nie dać się oszukać w Internecie” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Webinarium (spotkanie online) …

Informacja Głównego Urzędu Statystycznego


Badanie ankietowe GUS - Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach.
Od 2 do 20 stycznia 2024 r. na terenie całej Polski, Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi w wylosowanych mieszkaniach, badanie reprezentacyjne dotyczące uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach. Badanie realizowane będzie przede wszystkim telefonicznie.
Celem tego badania jest zebranie danych …

Informujemy Mieszkańców, że z dniem 29.12.2023 roku zostały wycofane papierowe wnioski o wydanie dowodu osobistego.  Zgodnie z powyższym, aby wyrobić dowód osobisty, należy zgłosić się do Urzędu z aktualną fotografią i dowodem tożsamości.

Istnieje również możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną,  jednak,  aby spełniał on wszystkie wymogi, należy zgłosić się w ciągu …

Uprzejmie informujemy, że choinki po okresie świątecznym z posesji zamieszkałych będą odbierane w terminach odbioru odpadów biodegradowalnych. Choinki będą odbierane luzem, w całości bez konieczności rozdrobnienia ich.

Choinki będą odbierane do końca stycznia 2024 r.

Po tym terminie choinki będzie można oddać w pojemniku na BIO bądź …

Drodzy Mieszkańcy,

informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 155/2023 Burmistrza Sośnicowic z dn. 29.11.2023 r. Urząd Miejski w Sośnicowicach będzie nieczynny
5 stycznia 2024 r. (piątek) - dzień wolny za święto przypadające w sobotę, 6 stycznia 2024 r.

Drodzy Mieszkańcy, informujemy, że w dniu 28 grudnia 2023 r. wnioski o wydanie dowodu osobistego będą przyjmowane  do godziny 12:00, natomiast wnioski o dowód dla dziecka lub podopiecznego do godziny 9.00.

Powyższe utrudnienia związane są z koniecznością wdrożenia z dniem 29 grudnia 2023 r. przez Centralny Ośrodek Informatyki rozwiązań technicznych …

Zbliżające się Boże Narodzenie niech będzie okazją do złożenia życzeń.

Niech ten świąteczny czas upłynie w radości, wśród gwaru rozmów z najbliższymi,  w blasku choinki, z nadzieją w sercu, że to, co nadchodzi będzie dla nas dobre.

Przypominamy, iż zgodnie z procedurą monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”  w terminie od 1 do 31 grudnia 2023 r. należy  złożyć w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach oświadczenie o utrzymywaniu efektów Projektu.

Oświadczenia w wersji papierowej należy składać osobiście w …

4 grudnia, wraz Sośnicowice-Piękne Miasteczko, wychodzimy znów do Was z aparatem fotograficznym.
Chcemy uwiecznić Was na zdjęciach, które będą świątecznymi pozdrowieniami.
Zapraszamy do udziału szkoły, przedszkola, druhów z OSP, Koła Gospodyń Wiejskich, ale też przedsiębiorców i Was, drodzy Mieszkańcy.
Do grupowych zdjęć prosimy zgłosić się mailowo na adres miasteczko@sosnicowice.pl do dnia 30.11.2023 r.
Odwiedzimy Was w godz. …

Informacja Drugiego Urzędu Skarbowego:

Wprowadzenie do KSeF dla mikroprzedsiębiorców

  • Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) rozpoczyna ogólnopolski cykl spotkań on-line „Środy z KSeF”.
  • W każdą środę od połowy listopada do połowy grudnia eksperci KAS będą przekazywać mikroprzedsiębiorcom informacje o założeniach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF).
  • To pierwszy etap spotkań informacyjnych z przedsiębiorcami.

Oferta 19a - Rada Mieszkańców Sośnicowic

W Urzędzie Miejskim zaszły pewne zmiany.
Dotychczas wszystkie dokumenty i pisma składaliście w sekretariacie UM, tam też udzielane były wszelkie informacje.

Obecnie, w ramach projektu Dostępny Urząd, stworzone zostało Biuro Obsługi Interesanta (BOI), które mieści się na parterze budynku, zaraz po lewej stronie po wejściu do budynku. Tam pracownik obsługi BOI …

W sierpniu 2023 roku Gmina Sośnicowice zrealizowała projekt pod nazwą: „Modernizacja boiska sportowego w Bargłówce”.

Realizacja inwestycji  była możliwa dzięki uzyskaniu środków zewnętrznych.

W 2022 roku Gmina Sośnicowice złożyła wniosek o udzielenie wsparcia w naborze ogłoszonym przez Lokalną Grupę Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”, w ramach poddziałania …

Realizacja zadania została dofinansowana z budżetu państwa-Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach w ramach dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich.

Umowa dofinansowania została zawarta 04.08.2023 r.

Wartość dofinansowania wyniosła  100 000,00 zł przy całkowitej wartości zadania wynoszącej 123 202,32 zł

Opis zadania: Remont konserwatorski kapliczki w …